Now showing items 1-9 of 9

 • Bytový dům 

  Pavlíček, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Jedná se o samostatně stojící podsklepenou budovu, která je umístěna na obdélníkovém pozemku s rovinným terénem. Objekt ...
 • Bytový dům Zlín 

  Gavlík, Adam
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby bytového domu ve Zlíně. Bytový dům je situován v zastavitelném území Boněcký rybník, Příluky u Zlína. Bytový dům se skládá z jednoho podzemního a ...
 • Medicínské centrum 

  Pospíšil, Václav
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby medicínského centra MEDCEN v areálu nemocnice Jihlava, na parcele č. 4374/1. Celková výměra pozemku je 22 706 m2. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní užitné podlaží. ...
 • Možnosti využití příměsí pro vodonepropustné betony 

  Roháček, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena zejména na příměsi, které mají vliv na vodonepropustnost a další vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Tato problematika je navíc přiblížena krátkou částí týkající se zahraničního výzkumu. ...
 • Polyfunkční bytový dům ve Slatině 

  Náprava, Lukáš
  Úkolem diplomové práce je navrhnout a posoudit novostavbu polyfunkčního bytového domu ve Slatině. Objekt bude sloužit funkci bydlení a sportovnímu využití. Součástí řešení je i parkoviště. Práce dále řeší základní posouzení ...
 • Polyfunkční dům 

  Paštěka, Jakub
  Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace k provádění stavby dle současných platných předpisů. Navržená stavba polyfunkčního domu je umístěna v městě Zlín na parcelách č. 2865/3, 2865/22, 2865/23 a 2866. ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního objektu v Rosicích 

  Pelc, Miloš
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt polyfunkčního domu v Rosicích. Součástí práce je stavebně technologická studie, posouzení dopravních tras, návrh strojní sestavy a také bezpečnost a ochrana zdraví při ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu - Bytový dům „Panoráma nad přehradou“ 

  Slánská, Veronika
  Předmětem této diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu – Bytový dům „Panoráma nad přehradou“. Diplomová práce se zabývá technologickými předpisy pro provedení vrtaných ŽB pilot a základové desky ...
 • Základová vana z vodonepropustného betonu 

  Mlynář, Bronislav
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit základovou vanu z vodonepropustného betonu. K řešení vnitřních sil byl použit výpočetní program Dlubal RFEM 5.07. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami.