Now showing items 1-11 of 11

 • Detekce krevních elementů 

  Kadlček, Václav
  Práce se zabývá detekcí a následnou klasifikací krevních elementů. Krevní elementy jsou zde popsány z hlediska vlastností, které jsou využity při digitálním zpracování obrazu. Dále jsou rozebrány dostupné teorie předzpracování, ...
 • Detekce zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti 

  Hulík, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmů pro detekci zubů na 3D polygonálním modelu čelisti. Postupně zde popisuji možné způsoby detekce tvarů na počítačovém modelu, včetně jejich využití na konkrétním 3D ...
 • Klasifikace zubů na 3D polygonálním modelu čelisti 

  Hulík, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací řešení klasifikace zubů na polygonálním modelu otisku čelisti. Postupně v ní popisuji možnosti procházení a reprezentace polygonálního modelu v paměti počítače, detekci roviny ...
 • Návrh opatření proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka 

  Řeháková, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je získání informací o odtokových poměrech v povodí a návrh suché nádrže jako protipovodňové opatření. První část ...
 • Ochrana obce proti extravilánové vodě 

  Matějková, Jana
  Diplomová práce se zabývá ve své první části povrchovým odtokem a opatření proti tomuto jevu, které umožňuje ovlivnit hydrologické podmínky v povodí. Jsou zde v krátkosti uvedené metody na ochranu půdy proti povrchovému ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Hyžák, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a jeho následným vlivem na situaci v zasažených územích. Řeší také technická opatření navržená v povodí ovlivňující povrchový odtok. Rozsah práce se ...
 • Segmentace obrazů magnetické rezonance 

  Hanák, Pavel
  The aim of the study was based on magnetic resonance images to create a program for detection of gray and white matter by using different segmentation algorithms. First, using a selection of basic techniques, then application ...
 • Segmentation of Sedimentary Grain in Electron Microscopy Image 

  Krupka, A.; Riha, K.; Krizova, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  This paper describes a novel method developed for the segmentation of sedimentary grains in electron microscopy images. The algorithm utilizes the approach of region splitting and merging. In the splitting stage, the ...
 • Soft-tissues image processing: comparison of traditional segmentation methods with 2D active contour methods 

  Mikulka, Jan; Gescheidtová, Eva; Bartušek, Karel (De Gruyter Open, 2012-07-31)
  The paper deals with modern methods of image processing, especially image segmentation, classification and evaluation of parameters. It is focused primarily on processing medical images of soft tissues obtained by magnetic ...
 • Zaměření hranice rozvodí u lokality Rakovecké údolí 

  Háva, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je vyšetření hranice rozvodí Rakoveckého a Jedovnického potoka. Práce ukazuje chronologický postup od teoretické přípravy, získání podkladů, rekognoskace bodových polí v zájmovém území, terénního ...
 • Zpracování obrazu Petriho misek 

  Adámek, Jakub
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu na Petriho miskách. V první části práce je souhrn odborných výrazů a postupů v laboratorní praxi. Následuje přehled zařízení a algoritmů pro analýzu obrazu Petriho misek. V druhé ...