Now showing items 1-20 of 23

 • Dielektrická rezonátorová anténa integrovaná do substrátu 

  Jedlička, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dielektrické rezonátorové antény v mikrovlnném pásmu X, kde je rezonátor tvořen pomocí perforací mikrovlnného substrátu. Celá anténa je tvořena dvěma vrstvami. Anténa je napájená vlnovodem ...
 • Difrakce na prostorových a/nebo hlubokých objektech 

  Hrabec, Aleš
  Práce je věnována teoretickému studiu průchodu záření difrakčním stínítkem, jehož rozměr ve směru šíření záření je nenulový, tedy průchod záření trojrozměrným otvorem. Bez újmy na obecnosti řešíme problém pouze pro případ ...
 • Experimentální bezdrátový spoj v kmitočtovém pásmu 60 GHz 

  Lambor, Jiří
  Práce se zabýva problematikou spojů v kmitočtovém pásmu 60 GHz. V této oblasti je vykazován vysoký útlum atmosférou způsobený rezonancí molekul kyslíku. Toho může být využito pro oddělení jednotlivých vytvořených sítí. V ...
 • Filtr na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Vyskočil, Jiří
  Tato práce pojednává o návrhu filtru integrovaného do substrátu typu pásmová propust na frekvenci 5 GHz. Obsahuje teorii návrhu, syntézu filtru, analýzu filtru v programu CST Microwave Studio® a výsledky měření filtru na ...
 • Hranové konečné prvky v časové oblasti 

  Cigánek, Jan
  Diplomová práce se zabývá metodou hybridních (hranových a uzlových) konečných prvků ve frekvenční i časové oblasti. Tato metoda je použita pro analýzu vlnovodu parallel-plate, v kterém jsou umístěny dvě dielektrické vrstvy. ...
 • Měřicí hřebenová trychtýřová anténa 

  Vašina, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou širokopásmové antény pro měřící účely. Pro tuto koncepci je zvolena hřebenová trychtýřová anténa navrhována na kmitočtové pásmo 0,9 GHz - 9 GHz. Tato práce obsahuje teoretické ...
 • Modelování vlnovodů metodou konečných prvků v časové oblasti 

  Fasora, Pavel
  Práce se zabývá metodou konečných prvků ve frekvenční a metodou konečných prvků v časové oblasi. Popisuje odvození vlnové rovnice, generování diskretizační sítě a sestavení matic pro řešení vlnové rovnice. Práce diskutuje ...
 • Návrh a realizace mikrovlnné směrové odbočnice 

  Nejedlý, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou mikrovlnných směrových odbočnic. V práci jsou prezentovány některé mikrovlnné směrové odbočnice a je proveden rozbor jednotlivých odbočnic. V práci jsou také rozebrány postupy návrhů ...
 • Odstraňovač zubního kamene 

  Šobich, Adam
  Bakalářská práce je zaměřená na systémový návrh odstraňovače zubního kamene pracujícího na frekvenci 27 kHz a dosahujícího intenzity ultrazvuku na hrotu aplikátoru do 5 W.cm-2. V práci je rozebraná problematika zubního ...
 • Ozařovač do bezodrazové anténní komory s dvojí kruhovou polarizací 

  Mrnka, Michal
  Práca sa zaoberá návrhom ožarovača na báze septum polarizátoru v štvorcovom vlnovode pre účely merania kruhovo polarizovaných antén. Požiadavkou je možnosť generovať oba zmysly kruhovej polarizácie. Návrh ...
 • Rekonfigurovatelná štěrbinová anténní řada 

  Weigel, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá základními principy fungování štěrbinových antén. Modely antén byly simulovány ve zvoleném elektromagnetickém simulátoru CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS). Je zde vytvořeno několik modelů ...
 • Řezání vodním paprskem modulovaným ultrazvukem - optimalizace tvaru kapalinového vlnovodu. 

  Veselý, Radek
  Vysokorychlostní vodní paprsek má nezastupitelné místo mezi nekonvenčními technologiemi obrábění materiálu. Ovšem jeho prosazování brzdí především jeho velmi vysoká pořizovací cena a rovněž vysoké náklady na jeho provozování. ...
 • SIW štěrbinová anténa 

  Martinec, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem vlnovodné štěrbinové antény a SIW štěrbinové antény s koaxiálním a mikropáskovým přechodem pracujících na kmitočtu 5,6 GHz v kmitočtovém pásmu Wi-Fi standardu IEEE 802.11ac. K vytvoření těchto ...
 • Síť pro vysofrekvenční komunikaci na lidském těle 

  Halas, David
  Tato práce se zaměřuje na návrh sítě pro vysokofrekvenční komunikaci na lidském těle. Práce je zaměřena na návrh antén pracujících ve dvou pásmech, a to konkrétně na kmitočtech 2,4 GHz a 5,8 GHz. Anténa je integrována do ...
 • Štěrbinová anténa 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou štěrbinových antén na bázi technologie vlnovodu s mezerou, který umožňuje pracovat ve vysokých kmitočtech. Obsahuje teoretické poznatky o anténách a vlnovodech, které jsou dále ...
 • Textilní mikrovlnné komponenty 

  Hotovec, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby komponent integrovaných do substrátu, kde substrátem je textilie. Obsahuje teoretické poznatky o struktuře SIW, měření dielektrických parametrů tří textilií, návrh, syntézu ...
 • Transmitting Antenna with Dual Circular Polarization for Indoor Antenna Measurement Range 

  Mrnka, M.; Vélim, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The presented paper describes design of an original transmitting antenna for specific indoor far-field measurement range. The antenna is able to generate both senses of the circular polarization with high polarization ...
 • Trychtýřová anténa na bázi HMSIW 

  Černý, Matěj
  Práce se zabývá technologií vlnovodu integrovaného do substrátu pracujícího v polovičním módu (HMSIW) a možnostmi návrhu trychtýřové antény založené na této technologii. Na základě získaných poznatků je HMSIW trychtýřová ...
 • Trychtýřová hřebenová anténa pro měření EMC 

  Martincová, Kateřina
  Práce se zabývá návrhem a následnou realizací hřebenové trychtýřové antény pro měření elektromagnetické kompatibility. Nejprve se zaměřuje na obecnou teorii antén, poté se více soustředí na trychtýřové antény a jejich ...
 • Ultrazvukové odstraňování zubního kamene 

  Novotný, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se se základními metodami odstraňování zubního kamene. První část této práce je zaměřena na vznik zubního kamene, jeho tvorbu a jeho účinky. Jelikož je kladen důraz na metody využívající ...