Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity 

  Jileček, Jan
  V této práci zkoumám snímač mozkové aktivity OpenBCI Ultracortex IV EEG ve formě headsetu, problematiku nahrávání EEG dat, neurofeedbacku a metody strojového učení z nasbíraných dat mozkové aktivity sensorimotorické části ...
 • An Approach to 2D Wavelet Transform and Its Use for Image Compression 

  Vargic, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-12)
  In this paper is constructed a new type of two-dimensional wavelet transform. Construction is based on lifting scheme. We transform 1D wavelets with symmetrical factorisation to their 2D counterparts. Comparison to existing ...
 • A CMOS Morlet Wavelet Generator 

  Bautista-Castillo, A. I.; Rocha-Perez, J. M.; Diaz-Sanchez, A.; Lemus-Lopez, J.; Sanchez-Gaspariano, L. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  The design and characterization of a CMOS circuit for Morlet wavelet generation is introduced. With the proposed Morlet wavelet circuit, it is possible to reach a~low power consumption, improve standard deviation (σ) control ...
 • Časově-frekvenční analýza signálu 

  Kubala, Matej
  Tato práce se zabývá tématem časově-frekvenční analýzy signálu. Budou vysvětleny základní pojmy z oblasti spracování a spektrální analýzy signálů, speciálně zaměřené na převod z časové oblasti do oblasti frekvenční a naopak. ...
 • Digitální hudební efekty založené na waveletové transformaci 

  Friedberg, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení se s možnostmi využití waveletové (vlnkové) transformace a prahování pro návrh digitálních hudebních efektů. Jsou zde objasněny základy waveletové (vlnkové) transformace a ...
 • Image Super-Resolution via Wavelet Feature Extraction and Sparse Representation 

  Alvarez-Ramos, V.; Ponomaryov, V.; Sadovnychiy, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  This paper proposes a novel Super-Resolution (SR) technique based on wavelet feature extraction and sparse representation. First, the Low-Resolution (LR) image is interpolated employing the Lanczos operation. Then, the ...
 • Implementace JPEG 2000 

  Zlatohlávek, Adam
  Tato práce se zaobírá novodobým kompresním řetězcem JPEG 2000. První část je rozborem technik používaných v základní části standardu a jejich možností v kompresním formátu. Druhá část se věnuje implementaci kompresního ...
 • Komprese EKG signálů 

  Botlová, Simona
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kompresiou EKG signálov s použitím vlnkovej transformácie a prúdového kódovania. V práci je popísaný princíp elektrokardiografie, kompresné metódy, vlnková transformácia a prúdové kódovanie. ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou komprese obrazu pomocí vlnkové transformace. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři informace o problematice komprese obrazu, představuje nejznámější současné postupy a detailněji ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Kontra, Matúš
  Vlnková transformace náleží k moderním metodám užívaným při kompresi dat a její aplikace umožňuje pracovat s obrazovými datami tak, aby byli dosaženy co nejlepší výsledky. Tahle práce se zaměřuje na teroretické základy ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Přikryl, Lukáš
  Práce se zabývá kompresí obrazu pomocí vlnkové transformace. Konkrétně jsou k tomuto účelu použity algoritmy EZW, SPIHT a EBCOT Tier1. Tyto algoritmy jsou pak srovnány se standardem JPEG a JPEG2000. Dále jsou zde, ke ...
 • Komprese signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Ondra, Josef
  Komprese signálů je každodenně využívaný prostředek k úspoře paměťových kapacit a k rychlému přenosu dat. V současné době se jako efektivní jeví metody založené na vlnkové transformaci. Jednou z možných technik je rozklad ...
 • Multi-Antenna OFDM System Using Coded Wavelet with Weighted Beamforming 

  Anoh, K.; Asif, R.; Abd-Alhameed, R.; Rodriguez, J.J.; Noras, M.; Jones, S.M.R.; Hussaini, A. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  A major drawback in deploying beamforming scheme in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is to obtain the optimal weights that are associated with information beams. Two beam weighting methods, namely co-phasing ...
 • Obrazové kodeky založené na vlnkové transformaci 

  Kiska, Tomáš
  V této bakalářské práci je popsána problematika obrazových kodeků založených na vlnkové transformaci, která se dnes již běžně používá hlavně při práci s digitálními fotografiemi nebo jinými snímky. Pomocí těchto algoritmů ...
 • Potlačování šumu v řeči založené na waveletové transformaci a rozeznávání znělosti segmentů 

  Chrápek, Tomáš
  Waveletová transformace je moderním nástrojem pro zpracování signálů a je hojně a s úspěchem využívána hlavně pro své unikátní vlastnosti, zejména schopnost zachytit rychlé změny ve zpracovávaném signálu. Práce pojednává ...
 • Videokodek - komprese videosekvencí 

  Bařina, David
  Práce se zabývá moderními metodami ztrátové komprese statického obrazu a videa. Mezi tyto metody patří vlnková transformace a algoritmus SPIHT. Na základě získaných poznatků je implementován videokodek. Tento kodek používá ...
 • Wavelet-Based Compressive Sensing for Point Scatterers 

  Wilsenach, G.; Mishra, A. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Compressive Sensing (CS) allows for the sam-pling of signals at well below the Nyquist rate but does so, usually, at the cost of the suppression of lower amplitude sig-nal components. Recent work suggests that important ...