Now showing items 1-7 of 7

 • Automatická klasifikace digitálních modulací 

  Kubánková, Anna
  Tato disertační práce pojednává o nové metodě rozpoznávání digitálních modulací. V úvodní části je shrnut dosavadní vývoj a současný stav problematiky. Jsou popsány stávající metody spolu s jejich charakteristickými ...
 • Časově-frekvenční analýza signálu 

  Kubala, Matej
  Tato práce se zabývá tématem časově-frekvenční analýzy signálu. Budou vysvětleny základní pojmy z oblasti spracování a spektrální analýzy signálů, speciálně zaměřené na převod z časové oblasti do oblasti frekvenční a naopak. ...
 • Redukce šumu u nízkodávkových CT snímků 

  Holub, Zbyněk
  Cílem této práce je porovnání vybraných metod, pro filtraci nízkodávkovych CT obrazů, se-jmutých v oblasti plic. Tato filtrace je prováděna za účelem potlačení šumu ve výsledném ob-razu a k lepšímu zobrazení detailů. Práce ...
 • Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu 

  Zonygová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá opravou přeexponovaných šedotónových obrazů na základě řídké reprezentace signálu. Pro převedení obrazu do jiné reprezentace byla použita vlnková transformace. V této reprezentaci bylo hledáno ...
 • Rozměření signálu EKG pro analýzu TWA 

  Řezáč, Petr
  Diplomová prácepojednává o možnostech využití vlnkové transformace v oblasti filtrace a rozměření signálů elektrokardiogramu (EKG). V práci je navrženo několik metod detekce a odhadu alternace vlny-T (TWA), jako je spektrální ...
 • Vliv rušení EKG signálu na kompresi algoritmem SPIHT 

  Bartošovský, Petr
  Práce se zabývá analýzou signálů EKG se zaměřením na možné typy rušení, která se v tomto signálu mohou vyskytnout. Tato rušení autor blíže rozebírá a popisuje jejich realizaci v programovém prostředí MATLAB. Představuje ...
 • Zpracování signálu srdečních ozev 

  Němcová, Simona
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování signálu srdečních ozev. Popisuje princip vzniku srdečních ozev, způsoby jejich měření a především analýzu naměřeného fonokardiografického signálu. V praktické části práce je ...