Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza fetálních EKG záznamů 

  Hláčiková, Michaela
  Táto práca sa zaoberá analýzou fetálnych EKG záznamov meraných nepriamou metódou z abdominálnej časti tela matky. Práca pozostáva z teoretickej časti venovanej vývinu plodu, jeho srdca a popisu fetálneho EKG. Práca taktiež ...
 • Analýza signálů akustické a elektromagnetické emise 

  Boudný, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu signálů akustické a elektromagnetické emise. Tyto signály vznikají působením vnějšího napětí na materiál, které vyvolá plastickou deformaci a vznik trhlin. Spektrální analýzou je ...
 • Detekce K-komplexů ze spánkových záznamů EEG 

  Bjelová, Martina
  Táto práca sa zaoberá detekciou K-komplexov v spánkových EEG záznamoch. Polysomnografa je metóda, ktorá je využívaná pre diagnostiku a následnú liečbu mnohých porúch spánku. Pre určenie spánkových štádií je podstatné poznať ...
 • Detektor objektů s využitím vlnkové transformace 

  Mikuš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá aplikací metod na detekci objektů v obraze. Při zpracování obrazu je často nutné oddělit objekty od pozadí. Vyhraní se tak oblast zájmu, s kterou se dále pracuje. Hlavním cílem práce je vysvětlení ...
 • Filtrační metody pro zpracováni MR obrazů 

  Pláněk, Jiří
  Diplomová práce pojednává o vlnkové transformaci a její možné aplikaci v metodách odstraňujících šum ze signálu a obrazu. Je popsána problematika důležitých parametrů (druh vlnky, volba prahovací techniky, velikost prahů ...
 • Odhad kvality signálů EKG 

  Pospíšil, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou odhadu kvality signálů EKG, která je klíčovým parametrem pro stanovení diagnózy. Teoretická část se zabývá základními poznatky ohledně fyziologie srdce, elektrokardiografie ...
 • Odhad kvality signálů EKG 

  Pospíšil, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou odhadu kvality signálů EKG, která je klíčovým parametrem pro stanovení diagnózy. Teoretická část se zabývá základními poznatky ohledně fyziologie srdce, elektrokardiografie ...
 • Redukce obrazového šumu s využitím vlnkové transformace 

  Holiš, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretické pojednání o šumech vyskytujících se v digitálních obrazových datech, jejich klasifikaci a možnosti odstranění. V další části je věnována teorii vlnek, vlnkové transformací a jejím ...
 • Řešení složitých problémů s využitím evolučních algoritmů 

  Belovič, Boris
  Složitý problém je úloha, u které počet možných řešení roste s počtem parametrů exponenciálně nebo faktoriálně. Za použití klasických metod trvá nalezení řešení neúměrně nebo nekonečně dlouho. Do množiny složitých úloh ...
 • Software pro biometrické rozpoznávání duhovky lidského oka 

  Maruniak, Lukáš
  V mojej práci sa zaoberám úlohou rozpoznania ľudskej dúhovky zo snímku za pomoci použitia evolučných algoritmov . Práca sa v úvode zaoberá otázkou biometrie, jej významom a základnými pojmami , s ktorými sa v texte neskor ...
 • Studium vlastností biologického materiálu pomocí metod obrazové analýzy 

  Jeřábková, Petra
  V rámci disertační práce „Studium vlastností biologického materiálu pomocí metod obrazové analýzy“ je pozornost zaměřena na sledování uplatnění metod obrazové analýzy, převážně fraktální analýzy, při studiu vlastností ...
 • Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů 

  Sedláčková, Eva
  Cílem práce je seznámení s metodou filtrace EKG signálů pomocí vlnkové transformace a její využití k filtraci signálů zarušených myopotenciály. Práce nejprve pojednává o obecných vlastnostech a vzniku EKG signálu a popisuje ...
 • Zpracování MR obrazů 

  Mrákava, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s metodami zpracování obrazů snímaných technikami nukleární magnetické rezonance. Jsou zde popsány postupné kroky při digitalizaci signálu na obrazová data. Ale při zpracovávání ...
 • Zvýrazňování statických obrazů pomocí vlnkové transformace 

  Candrák, Matúš
  Pri tomografickom a ultrazvukovom spracovaní signálov je vnášaný do spracovania šum. Bakalárska práca sa zaoberá zvýrazňovaním statických obrazov, pomocou odšumovania za použitia waveletovej transformácie a detekcie hrán ...