Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro syntézu hudebních zvuků 

    Novák, Samuel Matyáš
    Práce se zabývá problematikou syntézy hudebních zvuků, konktrétně sestavováním algoritmů oscilátorů. K problému je přistupováno z pohledu skládání funkcí a fázového zkreslení. Při návrhu potřebných funkcí bylo užito ...