Now showing items 1-11 of 11

 • Optimalizace technologií vosků a skořepin ve firmě Fimes 

  Kolesár, Roman
  Práce tematicky navazuje na předešlý vývoj voskových směsí pro firmu Fimes. V úvodu je zpracován obecný popis technologie vytavitelného modelu od výroby matečné formy až po vytavení voskového modelu. Následuje shrnutí již ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Ostrézí, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu vytavitelného modelu a sledování nejnovějších trendů v této oblasti. Popisuje se zde postup výroby od matečné formy, typů používaných vosků, výroba voskového modelu a keramické ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Soukupová, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o nejnovějších trendech výroby odlitků v technologii vytavitelného modelu, od výroby voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, tepelného zpracování skořepiny až po odlévání a ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Bártů, Zbyněk
  Bakalářská práce je zaměřena na nejmodernější a nejnovější trendy používané v technologii vytavitelného modelu. Cíl této bakalářské práce je literární rešerše na nejmodernější zařízení, které jsou používané při výrobě ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Ševčík, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje proces lití na vytavitelný model v jednotlivých fázích výroby. Tedy od výroby matečné formy, voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, odlévání, až po dokončující operace a ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - problematika voskových modelů 

  Procházka, Zdeněk
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia je na téma Technologie přesného lití pomocí vytavitelného modelu se zaměřením na problematiku voskového modelu. Na základě literární studie byla vytvořena rešerše zaměřená ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - vytavování vosků 

  Šmíd, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problémem technologií vytavování voskového modelu spojených s výrobou přesných odlitků (technologie “ztraceného vosku“). Na základě literární studie byla vytvořena rešerše zaměřená na nejmodernější ...
 • Trendy ve výrobě voskových modelů u technologie vytavitelného modelu 

  Halaška, Jan
  Bakalářská práce popisuje nejpoužívanější voskové směsi a zařízení k výrobě náročných odlitků. Práce obsahuje dvě hlavní kapitoly a to jsou voskové směsi a voskové modely. Cílem této bakalářské práce je vypracovat literární ...
 • Vlastnosti nízkoteplotních polymerem modifikovaných asfaltů 

  Zábranský, Ivo
  Diplomová práce se zabývá vlastnostmi nízkoteplotních polymerem modifikovaných asfaltů. Teoretická část práce popisuje přísady, které ovlivňují vlastnosti asfaltů pro jejich širší využití a snížení výrobních a pracovních ...
 • Vliv temperace a podmínek skladování pryžových dílů na výslednou soudržnost spoje 

  Jílková, Ingrid
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výskytu voskových fází na povrchu technické pryže, používané v automobilovém průmyslu. Teoretická část se zabývá rešerší o složení a výrobě pryže. Je zaměřena na složení gumárenské ...
 • Výroba reálné součásti pomocí technologie vytavitelného modelu 

  Remeš, David
  Bakalářská práce se zabývá výrobou skutečné součásti pomocí technologie vytavitelného modelu. V práci je popsána charakteristika technologie vytavitelného modelu, následně konstrukce 3D součásti, výroba silikonové formy, ...