Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh technologie výroby vstřikovací formy pro přesné lití 

  Fendrich, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje návrhu a výrobě hliníkové vstřikovací formy pro přesné lití. V práci je stručně popsána technologie přesného lití společně s popisem typů forem, jejich vnitřního uspořádání a nejčastěji používaných ...
 • Návrh vtokových soustav při výrobě voskových modelů za pomoci numerické simulace 

  Vaščák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problémem navrhování vtokového systému při výrobě voskových modelů za pomoci numerické simulace. Byla vytvořena optimální numerická simulace pro vstřikování voskové směsi, optimalizována na ...
 • Trendy ve výrobě voskových modelů u technologie vytavitelného modelu 

  Halaška, Jan
  Bakalářská práce popisuje nejpoužívanější voskové směsi a zařízení k výrobě náročných odlitků. Práce obsahuje dvě hlavní kapitoly a to jsou voskové směsi a voskové modely. Cílem této bakalářské práce je vypracovat literární ...
 • Výroba turbínového kola metodou přesného lití 

  Fendrich, Tomáš
  Tato bakalářská práce je věnována výrobě turbínových kol metodou přesného lití. Jsou v ní uvedeny základní principy přesného lití, dále popis výroby forem na voskové modely, volba voskových směsí, používané materiály při ...