Now showing items 1-1 of 1

  • Zajištění závazků 

    Machová, Lenka
    Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení možností zajištění závazků v obchodní společnosti. Teoretická východiska práce jsou pak aplikována na konkrétní případ ve vybrané společnosti. V návrhu zajištění je dán směr, kterým ...