Now showing items 1-5 of 5

 • Conditional Stability and Asymptotic Behavior of Solutions of Weakly Delayed Linear Discrete Systems in R^2 

  Diblík, Josef; Halfarová, Hana; Šafařík, Jan (Hindawi, 2017-06-12)
  Two-dimensional linear discrete systems $$ x(k+1)=Ax(k)+\sum\limits_{l=1}^{n}B_{l}x_{l}(k-m_{l}),\,\,\,k\ge 0 $$are analyzed, where $m_{1}, m_{2},\dots, m_{n}$ are constant integer delays, $0<m_{1}<m_{2}<\dots<m_{n}$, $A$, ...
 • Slabě zpožděné lineární rovinné systémy diskrétních rovnic 

  Halfarová, Hana
  Dizertační práce se zabývá slabě zpožděnými lineárními rovinnými systémemy s konstantními koeficienty. Charakteristická rovnice těchto systémů je identická s charakteristickou rovnicí systému, který neobsahuje zpožděné ...
 • Slabě zpožděné systémy lineárních diskrétních rovnic v R^3 

  Šafařík, Jan
  Dizertační práce se zabývá konstrukcí obecného řešení slabě zpožděných systémů lineárních diskrétních rovnic v ${\mathbb R}^3$ tvaru \begin{equation*} x(k+1)=Ax(k)+Bx(k-m), \end{equation*} kde $m>0$ je kladné celé číslo, ...
 • Weakly delayed planar linear discrete systems and conditional stability 

  Šafařík, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  A discrete planar system x(k+1) = Ax(k)+B1x(k−m1)+B2x(k−m2), k ≥ 0 is analysed, where m1, m2 are constant integer delays, 0 < m1 < m2, A,B1,B2 are constant 2 × 2 matrices, A = (aij), Bl = (blij), i, j = 1,2, l = 1,2 and ...
 • Weakly Delayed Systems In ℝ3 

  Šafařík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper is concerned with a linear discrete system with delay x(k+1) = Ax(k)+Bx(k-m); k = 0,1,…, in R3. It is assumed that the system is weakly delayed. For one of the possible Jordan forms solution of an arbitrary initial ...