Now showing items 1-3 of 3

 • Vliv modifikace HVOF nástřiku slitiny NiCrBSi elektronovým paprskem na jeho strukturu 

  Pongrácz, Jakub
  Tato práce se zabývá povrchovým přetavením nástřiku materiálu NiCrBSi naneseného metodou HVOF a to za pomoci elektronového svazku. Byl studován vliv parametrů a trajektorií elektronového paprsku v módech 6-bodů a linka na ...
 • Vysoce legované litiny Ni-resist a jejich vlastnosti 

  Matulová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá vysoce legovanými litinami Ni-resist a jejich vlastnostmi. V teoretické části je popsáno jejich chemické složení a jednotlivé prvky, ze kterých se tyto litiny skládají, jejich charakteristické ...
 • Výroba a vlastnosti otěruvzdorných chromových litin 

  Klemsa, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vlastností, možnostmi ovlivňování vlastností, výrobou a použitím vysokolegovaných chromových litin. Pro lepší pochopení tohoto úzce speciálního tématu je jistá pozornost věnována i ...