Now showing items 1-11 of 11

 • Antispamové filtry 

  František, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a realizací antispamového řešení pro operační systém GNU/Linux. V úvodní části je popsána teorie přenosu, příjmu poštovních zpráv a pro- blematika nevyžádané pošty. V rámci práce je realizován ...
 • Aplikace pro plánování itineráře 

  Filák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace pro plánování itineráře. Aplikace má za cíl zjednodušit plánování celé cesty a poskytnou uživateli nástroj, díky kterému si bude moci vytvořit více verzí ...
 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatickou konfiguraci síťových zařízení Cisco. Systém se jmenuje AutoConf a je určen pro vzdálené kopírování konfiguračních souborů z eagle-serveru na ...
 • Databáze nebiometrických a sekundárních biometrických znaků osob 

  Mlýnková, Barbora
  Tato práce se zabývá detekcí sekundárních biometrických a nebiometrických znaků v obraze za využitím identifikace osob. Tyto znaky popisuje a kategorizuje. Dále se zabývá návrhem struktury databáze, ve které pracuje s~maskami ...
 • Hodnocení uchazečů o zaměstnání použitím neurověd 

  Bank, Tomáš
  Tato práce se zabývá možností vyhodnocení kognitivních a emocionálních vlastností člověka ve vztahu k pracovním pozicím/oborům. Podstatou je vytvoření sady testů, které bude možné použít u přijímacího řízení při rozhodování ...
 • Hodoor – elektronický docházkový systém 

  Predný, Patrik
  Tato práce se zabývá problematikou evidence docházky. Cílem práce bylo navrhnout řešení a následně vytvořit hardwarový terminál elektronického docházkové systému. Docházkový systém je založen na nejnovějších webových ...
 • Internetový autobazar 

  Horák, Zdeněk
  Tato bakalářská práce obsahuje analýzu, návrh a implementaci informačního systému internetového autobazaru. Systém eviduje zejména informace o automobilech, které autobazar nabízí k prodeji. O každém automobilu se uchovávají ...
 • Nástroj pro tvorbu a správu obsahu webových prezentací 

  Dekan, Ivan
  Diplomová práce se zabývá systémem pro správu webového obsahu (CMS – content management system) s unikátním grafickým prostředím a charakteristickými vlastnostmi cloud computing operačních systémů. Jádro systému tvoří: - ...
 • Systém pro automatizaci marketingových kampaní 

  Kunickij, Tomáš
  Tato práce se zabývá vývojem webové aplikace, která má za cíl umožnit PPC specialistům automatizovat a urychlit jejich práci. Aplikace umožní těmto marketérům ovládat na míru předem napsané skripty v Pythonu, které za ně ...
 • Virtuální Čekárna u Lékaře 

  Majola, Richard
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření virtuální čekárny u lékaře jako webovou aplikaci, tvořenou skrz vývojový framework Laravel za použití jazyka PHP a databázového systému MySQL. Výsledná aplikace umožní lidem se ...
 • Zpracování GPS dat na iPhone 

  Liška, Radek
  Tématem této bakalářské práce jsou moderní webové technologie a jejich využití v mobilních zařízeních se zaměřením na Apple iPhone. Aplikace pracuje jako organizér závodů. Mezi hlavní funkce patří tvorba a správa tratí, ...