Now showing items 1-4 of 4

 • Android aplikace pro děti s možností snadného přidávání obsahu 

  Turcovský, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací projektu, díky kterému mohou rodiče sami tvořit obsah aplikací pro své děti. Tyto aplikace jsou v naprosté většině hry, které podporují děti předškolního věku v jejich ...
 • Mobilní systém pro rozpoznání textu na iOS 

  Bobák, Petr
  Tato práce dokumentuje postup vývoje moderní klient-server aplikace pro rozpoznání textu na platformě iOS. Čtenář je v úvodu seznámen s obecným principem klient-server modelu, včetně jeho známých architektur, a také s ...
 • Squirrel: Webový framework v jazyce Swift 

  Klembara, Filip
  Cieľom tejto práce je vytvoriť framework v jazyku Swift, ktorý umožňuje tvorbu webových aplikácií a je jednoducho použiteľný, pracuje s databázou MongoDB, ponúka vlastný šablónovací systém, minimalizuje potrebu programovania ...
 • Zpracování řečových signálů přes webové rozhraní 

  Markovič, Michal
  Táto práca rieši možnosť spracovania rečového signálu pomocou webového rozhrania. Rečový signál je zaznamenaný do nahrávky, ktorá je uložená na servery. Nahrávku je možné ďalej pomocou webovej aplikácie, písanej v programovacom ...