Now showing items 1-20 of 29

 • 3D rozhraní pro webové stránky 

  Klepárník, Petr
  Tato práce diskutuje možnosti vytváření 3D webových stránek. Zaměřuje se především na akcelerované vykreslování 3D scény v reálném čase ve webovém prohlížeči s využitím webové grafické knihovny WebGL. Dále se zabývá návrhem ...
 • Automatické ovládání měřicích přístrojů pomocí webového rozhraní 

  Živný, Jaroslav
  Tato diplomová práce popisuje problematiku měřicích pracovišť s důrazem na jejich automatizované řízení pomocí webového rozhraní. Popisuje jednotlivá rozhraní, pomocí kterých lze měřicí přístroje ovládat. Dále popisuje ...
 • Elektronický systém zavlažování 

  Endrych, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o automatických zavlažovacích systémech, jejich účelu, běžném provedení a o komponentách, z nichž jsou sestaveny, zejména pak o elektronických řídicích jednotkách. Cílem této práce bylo ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Růžička, Štěpán
  V tomto dokumentu se zabývám dynamickou webovou aplikací, kterou vytvářím za pomocí technologií Ruby on Rails, XML, MySQL a AJAX. V úvodu vysvětluji, proč jsem si vybral právě toto téma. A popisuji, co lze v této publikaci ...
 • Grafická zobrazovací jednotka 

  Dvořák, Roman
  Práce se dá rozdělit na tři části. V první části moji práce byl proveden průzkum trhu a následná příprava konceptu Grafické zobrazovací jednotky použitelné v průmyslovém prostředí. Na tomto základě práce pokračovala v ...
 • Informační systém pro podporu vyhodnocování soutěže 

  Kovář, Čeněk
  Cílem této práce je navrhnout a v prostředí .NET vytvořit informační systém pro podporu Svojsíkova závodu. Tento systém se skládá ze dvou částí - tlustého a tenkého klienta. Jeho hlavním účelem je poskytnout informace o ...
 • Inteligentní převodník 0-20mA s rozhraním Ethernet 

  Štreit, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem inteligentního převodníku proudové smyčky s rozhraním Ethernet, implementací webového rozhraní a protokolu Modbus TCP pro poskytování dat. V úvodní části jsou popsány analogové standardizované ...
 • Internetové rozhraní pro vykreslování výsledků simulací elektronických schémat 

  Šafář, Viktor
  Webové rozhraní pro vykreslování výsledků simulací elektronických schémat poskytuje studentům i jiným používat snadno přístupnou webovou aplikaci, která je schopna posloužit jako základní zobrazovací modul při simulování ...
 • Meteostanice s rozhraním Ethernet 

  Mišík, Štefan
  Táto práca sa zaoberá realizáciou meteostanice s webovým serverom postavenej na hardvérovej platforme s mikrokontrolérom STM32F417 a ethernetovým rozhraním.
 • Návrh a analýza systémů pokročilého zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Komínek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a analýzou systémů pro zabezpečení a střežení objektů a prostor (SZSOP) obsahujících pokročilé prvky. Součástí návrhu je elektronický zabezpečovací (EZS), přístupový (ACS), ...
 • Návrh a realizace laboratorního pracoviště s mikrokontrolérem RABBIT 

  Váša, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem laboratorního pracoviště pro výuku programování jednoduchých mikrokontrolerů. Pracoviště je osazeno dvěma moduly od firmy Rabbit, které jsou vzájemně propojeny pomocí lokální sítě. Navržené ...
 • Návrh a realizace pedálového efektu na platformě Arduino 

  Gajarský, Tomáš
  Tématem mé bakalářské práce je návrh a konstrukce pedálového efektu na platformě Arduino Due, ktery je doplněn o možnost ovládání přes interní webové rozhraní zprostředkované modulem Arduino Ethernet Shield. Zahrnutíma ...
 • Návrh informačního systému zákaznické podpory 

  Šafařík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro podporu servisních a zákaznických služeb. V první části popisuje klíčové oblasti zákaznických služeb ve vztahu k servisu, jeho poskytování a využívání. V další části ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Hvězda, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem části informačního systému v podobě webové aplikace pro společnost Bosch Diesel s.r.o., která pomůže s uchováváním a prací s potřebnými daty. Hlavním cílem je navrhnout a naimplementovat ...
 • Optimalizace ethernetové sítě ve výrobním podniku 

  Kratochvíl, Petr
  Tato diplomová práce popisuje práce vykonávané při optimalizaci podnikové sítě ve společnosti Alps Electric Czech s cílem rozšířit množství informací získávaných o stavu sítě a tím zlepšit reakci IT oddělení na případné ...
 • Ovládání periférií webovým rozhraním systému s 8 bit. mikroprocesorem 

  Majerčík, Miloš
  Obsahem této diplomové práce je popis a realizace ovladače vybraných periferních zařízení pomocí procesorového modulu RabbitCore RCM3700 založeného na mikroprocesoru Rabbit 3000 s možností ovládání pomocí webového rozhraní. ...
 • Řidicí systém domácnosti 

  Nekula, Vít
  Diplomová práce se zabývá navržením řídicího systému domácnosti, který pracuje jako decentralizované zařízení. Nejprve byl proveden stručný průzkum trhu v oblasti inteligentní elektroinstalace. Na základě získaných poznatků ...
 • Řídicí systém varny malého pivovaru 

  Cedrych, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a následným zhotovením a uvedením do provozu řídicího systému pro varnu domácího nanopivovaru. Výkonová elektronika je uzpůsobena již dříve pořízenému vybavení pivovaru. U řídicí jednotky jsou ...
 • Systém řízení místnosti s mikrokontrolérem 

  Zrzavý, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje systému řízení místnosti pomocí mikrokontroléru. V úvodní části pojednává o moţnostech řešení konkrétních úloh takového systému. V další části se pak věnuje návrhu fyzické řídicí jednotky, ...
 • Výměna souborů v internetu 

  Tropp, Peter
  Cieľom tejto práce je základná problematika protokolu TCP/IP a prenos dát cez internet pomocou protokolu FTP. Ďalej vysvetľuje hlavné nastavenie servera pre jeho funkčnosť a podrobnejšie popisuje vývoj a princíp práce ...