Now showing items 1-20 of 42

 • Automatizované testování webových aplikací 

  Köszegy, Lukáš
  Diplomová práca sa zameriava na základný popis teórie a problematiky testovania, agilného vývoja a internetových obchodov. Cieľom práce je špecifikovať požiadavky na testovací scenár internetových obchodov a následne ...
 • Detekce phishingu ve webových stránkách 

  Beňo, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom nástroja na detekciu a klasifikáciu phishing útokov. Práca popisuje techniky a formy phishing útokov a zároveň dostupné nástroje a spôsoby detekcie phishing útokov. Na základe analýzy existujúcich ...
 • E-learning vybraných základů matematiky s podporou systému Maple pro studenty bakalářského programu s ekonomickým zaměřením 

  Růčka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením e-learningového kurzu vybraných základů matematiky s podporou systému Maple. Kurz je cílen pro posluchače bakalářského programu s ekonomickým zaměřením. Jsou zpracovány teoretické ...
 • Firemní internetové stránky a elektronický obchod 

  Zemánek, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o komplexním návrhu řešení nových internetových stránek s elektronickým obchodem. Obsahuje analýzu stávající webové prezentace, současných trendů a následný návrh optimálního řešení pro elektronický ...
 • Firemní internetové stránky a elektronický obchod 

  Šťastný, Jakub
  Diplomová práce se zabývá jak kompletním návrhem a následnou integrací elektronického obchodu do webové prezentace, tak i celkovou optimalizací daného webu. Součástí práce je rozbor mnoha dílčích činností a postupů, které ...
 • Informační strategie firmy 

  Dulovič, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh informačnej stratégie organizačnej jednotky občianskeho združenia. Na základe vykonanej analýzy vnútorného prostredia a vonkajšieho okolia jednotky je v práci formulovaný návrh ...
 • Interaktivní webová prezentace 

  Šidlo, Michal
  V mé práci budu demonstrovat postup vývoje webového projektu na zakázku od sepsání smlouvy až po jeho design. Vysvětlím jaké kroky musíme podniknout, aby byl pro návštěvníky daleko příjemnější a uživatelsky jednodušší.
 • Komplexní validátor pro webové stránky 

  Horvát, Jozef
  Táto práca sa zaoberá vytvorením komplexného validátora pre webové stránky používajúce HTML, CSS a JavaScript. Aplikácia je implementovaná pomocou frameworku Angular.  Okrem validácie aplikácia poskytuje návrhy na opravu chýb.
 • Marketingová komunikace 

  Smolíková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá online marketingovou komunikací společnosti Reinto. Práce je rozdělena na tři části. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy důležité pro pochopení daného tématu. Ve druhé části ...
 • Marketingová komunikace 

  Smolíková, Barbora
  Práce se zabývá optimalizací online marketingové komunikace společnosti Reinto. Na základě provedených analýz je navržena optimalizace stávající online marketingové komunikace včetně rozpočtu, analýzy rizik, časového ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Pokorný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webového portálu jako zdroje studijních materiálů pro studenty a k popularizaci historie člověka. Cílem je vytvořit uživatelsky přívětivé a lehce modifikovatelné stránky za ...
 • Návrh internetovej stránky 

  Kováčová, Zuzana
  Bakalárska práca sa venuje popisu princípov a pravidiel správneho návrhu webových stránok s ohladom na užívatelskú prístupnosť a použitelnosť. Tieto princípy a pravidlá sú použité pri vytvorení internetovej stránky pre ...
 • Návrh internetových stránek 

  Zemánek, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řešení designu a struktury nových internetových stránek po předcházející analýze stávající webové prezentace. Obsahuje zhodnocení nedostatků a kladů stávajícího webu a návrh designu, ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kubala, Michal
  V této bakalářské práci je hlavním cílem návrh a realizace webových stránek pro obchodní společnost zabývající se hutními výrobky. Hlavním důvodem tvorby webových stránek je vytvořit novější webové stránky podle nejnovějších ...
 • Návrh internetových stránek 

  Stibor, Jiří
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout reprezentativní internetové stránky pro profesionálního kouzelníka. V práci se pojednává o komplexním řešení webu a jeho internetovém marketingu.
 • Návrh internetových stránek 

  Dlasková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webových stránek pro mateřskou školu. Cílem práce je vytvořit funkční dynamické stránky, které budou vystihovat charakter mateřské školy. Stránky budou sloužit převážně rodičům dětí.
 • Návrh internetových stránek 

  Gala, Stanislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom internetových stránok pre projektantskú firmu Veon. Účelom práce je navrhnúť firemný web pri dodržaní doterajšieho štýlu prezentácie a umožniť majiteľovi spravovať vystavované ...
 • Návrh internetových stránek 

  Zeman, Oldřich
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat nové internetové stránky pro firmu Klempířství a pokrývačství Pavel Maňoušek, které budou více reprezentativní, než stávající webová prezentace.
 • Návrh internetových stránek 

  Kůgel, Roman
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit reprezentativní internetové stránky pro rodinné vinařství. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Mezera, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací internetových stránek, které budou překračovat konkurenci jak web designem, tak i použitelností a praktičností. Cílem mé práce je vytvoření internetových stránek, které ...