Now showing items 1-15 of 15

 • Aktualizace portálu evropských projektů a jeho rozšíření o identifikaci výsledků, souvisejících s tématy nově vypisovaných výzev 

  Furda, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje úpravě stávajícího webového portálu, zaměřeného na výsledky evropských projektů. Výstupem této práce je portál s novým uživatelským rozhraním, pracující s novější verzí systému Elasticsearch. ...
 • Automatický výběr chovných jedinců 

  Novák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou plemenných chovů a jejich centrální evidence přes webové rozhraní. Cílem bylo podle návrhu implementovat webový portál, který dovoluje evidenci zvířat, jejich vlastností, závodů a dalších ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Pekarovič, Peter
  Tato práce se zabývá implementací vědeckého webového portálu s možností automatického vytváření obsahu portálu.  Popisuje možnosti využití upozorňovacích služeb a získávaní publikací pomocí těchto služeb, analýzu klíčových ...
 • Informační a propagační portál ústavu 

  Kozák, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací nového informačního a propagačního portálu Ústavu automatizace a informatiky, který bude poskytovat informace stávajícím studentům, zájemcům o studium i široké veřejnosti. ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro cestující 

  Daniel, Adam
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu časti informačného systému pre cestujúcich. Navrhnutý systém je zameraný na prehľadné poskytovanie informácií o jazde rekreačne-turistického vlaku. Jej výsledkom je webový ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro vybranou společnost 

  Daniel, Adam
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu časti Informačného Systému, pre vybranú spoločnosť. Navrhnutá časť systému je zameraná na efektívne riadenie a vykazovanie práce zamestnancov. Jej výsledkom je prehľadný ...
 • Návrh podnikatelského záměru – Turistický a kulturní portál 

  Ferencz, Erik
  Podnikatežský návrh a podnikatežský plán sú dôležitou a neoddelitežnou súčasťou pre manažovanie a plánovanie vývoja podniku, prezentáciu budúcich ciežov a vízie firmy. Moja diplomová práca sa zameriava práve na využitie ...
 • Návrh webového portálu 

  Kraus, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webového informačního systému pro skautský oddíl. Je postaven na webových standardech, jako jsou jazyky PHP, JavaScript, HTML a CSS. Použitou databází je pak MySQL. Cílem ...
 • Portál pro agregaci dat z webových zdrojů 

  Mikita, Tibor
  Táto práca sa zaoberá extrakciou a následnou agregáciou dát z heterogénnych webových zdrojov. Cieľom je vytvorenie portálu, funkčnej webovej aplikácie, využívajúcej vhodné technológie. Hlavné zameranie práce je na architektúru ...
 • Portál pro firemní objednávaní obědů 

  Lang, Jiří
  V této práci je popsán návrh a implementace webového portálu pro zajištění objednávání obědů firemním zaměstnancům. Portál je určen pro dodavatele zajišťujícího firemní stravování jako nástroj pro jednoduché vystavení ...
 • Využití IT pro podporu firemních procesů 

  Dragula, Peter
  Oblasť malého a stredného podnikania je dôležitou sférou, od ktorej si mnohí sžubujú zlepšenie hospodárskej situácie. Je to opodstatnená požiadavka, a ako sa ukazuje vo vyspelých ekonomikách, tento segment je dôležitou ...
 • Webová služba pro podporu vedení diplomek 

  Spilka, David
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem nové verze webového systému pro podporu vedení diplomových prací. Systém je napsaný v programovacím jazyce PHP s využitím frameworku Nette. Cílem webové aplikace je usnadnit vedoucím ...
 • Webový portál pro pořádání závodů 

  Maslák, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá systémom pre podporu poriadania závodov. Pre správu tohto systému je využitý CMS systém Drupal, ktorý je vhodný pre správu obsahu webový stránok. Prvá časť tejto práce je venovaná popisu a ...
 • Webový portál pro privátní půjčovnu rodinného vybavení 

  Spilka, David
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem webového portálu s názvem Privátní půjčovna rodinného vybavení. Na portálu je uživatelům umožněno nabízet věci, které jsou ochotni vypůjčit ostatním uživatelům v rámci skupin. Uživatelé ...
 • Webový portál pro přenos obrazu z IP kamer 

  Čučka, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro přenos obrazu z webových kamer, IP kamer, tvorbou živého přenosu z televizních kamer pomocí streamovacího serveru a následné umístění na web. První část se věnuje základním ...