Now showing items 1-20 of 25

 • Branding a webová prezentace společnosti na B2B trhu 

  Priščák, Miroslav
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a vytvorenie webovej prezentácie spoločnosti pôsobiacej na B2B trhu vrátane návrhu jej značky a vizuálneho štýlu. Kľúčová je využiteľnosť vytvorených výstupov v praxi.
 • Informační systém pro správu obsahu webových prezentací 

  Šulc, Zbyněk
  Předmětem práce je návrh a realizace systému pro správu obsahu webové prezentace. Tento systém má umožnit vytvoření a správu webové prezentace osobám, které nemají zkušenosti s technologiemi pro tvorbu webové prezentace. ...
 • Inovace firemního e-shopu a optimalizace procesu zpracování objednávky 

  Langer, Tomáš
  Práce se zaobírá návrhem optimalizace firemního e-shopu z hlediska uživatelského prožitku (UX), přístupnosti a také optimalizací procesů v informačním systému nutných k odbavení objednávky. Cílem práce je navrhnout a ...
 • Interaktivní webová prezentace 

  Šidlo, Michal
  V mé práci budu demonstrovat postup vývoje webového projektu na zakázku od sepsání smlouvy až po jeho design. Vysvětlím jaké kroky musíme podniknout, aby byl pro návštěvníky daleko příjemnější a uživatelsky jednodušší.
 • Marketingová komunikace obchodní firmy Archmanic s.r.o. 

  Bartáková, Kateřina
  Diplomová práce si klade za cíl navrhnout vhodné komunikační nástroje a kanály z oblasti marketingové komunikace pro obchodní společnost zabývající se architektonickou a projekční činností. Východiskem této práce jsou ...
 • Návrh a implementace části IS 

  Halász, Martin
  Základom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia časti informačného systému. Práca obsahuje analýzu vnútorného, vonkajšieho a odborového okolia svadobného salónu Lili a analýzu súčasného stavu webovej prezentácie.
 • Návrh a implementace IS/IT do malé firmy 

  Řešetková, Dagmar
  Základem této bakalářské práce je charakteristika konkrétní firmy, analýza vnitřního a vnějšího okolí a současného stavu. Obsahuje návrh a implementaci nového IS, jeho zpětnou analýzu a návrh změn.
 • Návrh a realizace moderní webové prezentace 

  Dvořáček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací moderní webové prezentace pro vědeckou skupinu VUT. V návrhu se práce věnuje analýze dostupných webových prezentací se zaměření na řešení jejich reklamy a využitých technických ...
 • Návrh a realizace webové prezentace pro logistickou firmu 

  Široká, Zuzana
  Předkládaná bakalářská práce je věnována prezentaci logistické firmy na internetu. Práce stručně seznamuje s technikou tvorby webových stránek a jejich prezentací. Součástí je i návrh na vylepšení pozice ve vyhledávačích ...
 • Návrh databázového schématu a internetových stránek pro házenkářský klub 

  Hrabal, Petr
  Práce se zabývá tvorbou webové prezentace sportovního klubu. Jeho současné publikace na internetu nejsou aktuální a chybí možnost evidovat základní údaje potřebné pro činnost klubu. Výstupem práce je vytvoření fungující ...
 • Návrh dynamických internetových stránek a implementace XML 

  Šimek, Pavel
  Cílem práce je vytvoření profesionálních internetových stránek pro konkrétní firmu v Brně, zabývající se přepravou osob mikrobusy. Při návrhu se zaměřím na grafický návrh webových stránek a objednávkový systém pro zákazníky.
 • Návrh E-marketingu firmy 

  Junga, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem E-marketingu pro firmu Alicja Adamusová Rzymanová, advokát. Cílem je charakterizovat problematiku E-marketingu, analyzovat problémy, zhodnotit dosavadní situaci firmy a navrhnout ...
 • Návrh internetové komunikační kampaně 

  Petyrková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je problematika úspěšnosti internetové prezentace malé firmy a její komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu. Zabývá se různými možnostmi propagace firmy na internetu a zavedením ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kouřil, Martin
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit komplexní internetové stránky pro firmu MB Kontejner s.r.o. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Mezera, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací internetových stránek, které budou překračovat konkurenci jak web designem, tak i použitelností a praktičností. Cílem mé práce je vytvoření internetových stránek, které ...
 • Návrh internetových stránek 

  Novák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem internetových stránek a možností implementace pokročilých technologií, které jsou spjaty s vývojem webových aplikací. Cílem je vytvořit funkční webovou prezentaci včetně grafického návrhu ...
 • Návrh webové prezentace 

  Pluháček, Stanislav
  Tato práce se věnuje návrhu webové prezentace, principu tvorby validních kódu XHTML, CSS a webových stránek jako takových, se zaměřením na jejich přístupnost a použitelnost. Všechny tyto pravidla a principy jsou použité ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Kolář, Jiří
  Tato práce pojednává o historii a smyslu technologie internetu v návaznosti na tvorbu a účel webové prezentace. Práce analyzuje technologie nezbytné k vytvoření webové prezentace včetně analýzy aktuálního trhu ve snaze ...
 • Prezentace výrobního podniku na internetu 

  Horníček, Jiří
  Tato práce se zabývá postupem tvorby internetové prezentace výrobního podniku s konkrétní realizací internetových stránek. Na základě teoretických východisek z oblasti tvorby internetových stránek zaměřených na prezentaci, ...
 • Redesign internetové stránky pro firmu ESOX-PLAST s.r.o. 

  Multáňová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá redesignom webovej stránky spoločnosti Esox-plast s.r.o. V úvode spomeniem jednotlivé postupy a techniky využívané pri tvorbe stránok. Ďalej v práci zhodnotím súčasnú situáciu webovej prezentácie ...