Now showing items 1-6 of 6

 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatickou konfiguraci síťových zařízení Cisco. Systém se jmenuje AutoConf a je určen pro vzdálené kopírování konfiguračních souborů z eagle-serveru na ...
 • Návrh a implementace e-marketingu firmy. 

  Gabzdyl, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem e-marketingu pro firmu Mgr. Barbara Wilczková, advokát. Cílem je charakterizovat problematiku e-marketingu, analyzovat problémy, zhodnotit dosavadní situaci firmy, navrhnout a ...
 • Návrh e-marketingu pro Kitemaniacs.cz 

  Kinzel, Roman
  Cílem této bakalářské práce je návrh e-marketingu pro sportovní klub „kitemaniacs“. Práce se skládá z teoretické, analytické a praktické části. Získané data z analýz budou sloužit jako podklad pro praktickou část práce. V ...
 • Návrh internetových stránek 

  Úradníček, Lukáš
  Bakalárska práca sa venuje zhodnoteniu oficiálnych stránok Fakulty podnikatežskej na Vysokom učení technickom v Brne (http://www.fbm.vutbr.cz). Hodnotená je použitežnosť, prístupnosť a informačná architektúra. Na základe ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Wisla, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu internetových prezentací s využitím redakčních systémů. Práce se skládá ze dvou částí a to z části teoretické a praktické. Teoretická část bude zaměřena na problematiku internetu, ...
 • Telový dizajn 

  Bobáková, Natália
  Dlhodobou témou môjho umeleckého záujmu je pokus o prepojenie športu s umením prostredníctvom skúmania ľudského tela a pohybu. V bakalárskej práci nadväzujem na svoje predošle diela a snažím sa ďalej rozvíjať túto myšlienku. ...