Now showing items 1-8 of 8

 • Cloudové aplikace s JavaScriptovým klientem 

  Hudec, Lukáš
  Práce zkoumá současné technologie pro tvorbu aplikací v cloudu s tlustým klientem v jazyce JavaScript. Teoretická část tyto technologie popisuje a porovnává. Praktická část se zabývá návrhem a implementací demonstrační ...
 • Experimentální softwarový hudební nástroj, založený na granulární syntéze a její prostorové distribuci 

  Bateško, Tomáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť experimentálny softwarový nástroj založený na granulárnej syntéze a konvolúcii schopný priestorovej distribúcie jednotlivých zŕn zvuku s možnosťou ich ovládania v reálnom čase súbežne viacerými ...
 • Informační systém pro vyhledávání přepravních spojů 

  Čížek, Miroslav
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webového informačního systému pro vyhledávání přepravních spojů. Hlavním cílem bylo vytvořit systém, který umožní vyhledávání spojů s přestupy na základě různých kritérií, ...
 • Modul do prohlížeče přednášek pro opravování výstupu rozpoznávače uživatelem 

  Srb, Pavel
  Jádrem práce je rozšíření prohlížeče o funkci opravy přepisů z rozpoznávače uživatelem, včetně vytvoření serveru, který přepisy skladuje a umožňuje jejich sdílení. V úvodu je zmíněna motivace pro práci s multimédii ve ...
 • Modulový redakční systém s využitím technologie AJAX 

  Hlavička, Jan
  Práce je rozdělena do dvou částí. První diskutuje o webových technologií používaných v dnešní době a webových standardech. Podrobněji se zaměřuje na technologii Ajax a její využití. V druhé části se práce věnuje analýze, ...
 • Návrh internetových stránek 

  Hofman, Jan
  Práce se zabývá kompletním návrhem internetových stránek. Obsahem práce je jak prvotní analýza všech funkcí stránek, návrh grafického designu, tak i samotná technická realizace pomocí webových programovacích jazyků. Práce ...
 • Počítačové vidění jako webová služba 

  Jež, Adam
  Cílem této diplomové práce je vytvořit webovou službu pro sdílení a snadný přístup kalgoritmům počítačového vidění. V současné době existuje velké množství algoritmů apro jejich autory je přínosné tyto algoritmy jednoduše ...
 • Systém plánování ošetřovatelské služby 

  Schauer, Marek
  Informačný systém prezentovaný v tejto práci umožňuje plánovať chod opatrovateľskej služby a zjednodušuje jej vykonávanie a vykazovanie opatrovateľmi. Vývoj informačného systému bol konzultovaný s reálnou opatrovateľskou ...