Now showing items 1-3 of 3

 • Generátor křížovek 

  Pohner, Martin
  Tato bakalářská práce řeší vývoj webové aplikace pro generování švédských křížovek. Je zde popsána a vysvětlena technologie Silverlight od firmy Microsoft, ve které je aplikace vyvíjena, návrh uživatelského rozhraní a ...
 • Program pro sociologické zkoumání vztahu dětí k počítačovým hrám 

  Hercová, Světlana
  Práce zkoumá různé aspekty dětského světa počítačových her. V úvodních kapitolách je zmapována dostupná nabídka počítačových her pro děti, které jsou zde klasifikovány do skupin. Následuje teoretický úvod do problematiky ...
 • Validace přístupnosti webových stránek 

  Pojer, Petr
  Tato práce se zabývá přístupností webových stránek a možnostmi její validace. Základní částí je analýza současných metodik používaných ve světě - se zaměřením na USA, Evropu, a hlavně Českou republiku. Na ni navazuje přehled ...