Now showing items 1-14 of 14

 • 3D skener 

  Vrbičanová, Antónia
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D skeneru pomocou webkamery, laseru, krokového motoru a programovacieho jazyka Python. Hlavným cieľom práce je zistiť presnosť a opakovateľnosť plošného merania na kuse hliníkového ...
 • Automatické polohování zpětného zrcátka 

  Návara, Marek
  Tato práce řeší návrh funkčního zařízení, které bude schopno automaticky polohovat zpětná zrcátka dle polohy obličeje řidiče. Měření pozice obličeje vůči zrcátku zajišťuje stereovidění dvou webkamer. Zařízení je postaveno ...
 • Měření vzdálenosti stereoskopickým senzorem 

  Vavroš, Ondřej
  Tato diplomová práce vás provede teoretickým postupem, který vám umožní určit vzdálenost objektu od stereoskopického senzoru. Součástí práce je popis kroků pro dosažení cíle, tzn. získání obrazu, provedení kalibrace, ...
 • Měření vzdálenosti stereoskopickým senzorem 

  Vavroš, Ondřej
  Tato diplomová práce vás provede teoretickým postupem, který vám umožní určit vzdálenost objektu od stereoskopického senzoru. Součástí práce je popis kroků pro dosažení cíle, tzn. získání obrazu, provedení kalibrace, ...
 • Modulární kamerový přehledový systém 

  Řezníček, Radek
  Tato práce se zabývá realizací modulárního kamerového dohledového systému. Úvodní část je zaměřena na průzkum trhu a na koncept řešení celého systému. Další část práce se věnuje výběru komponent pro realizaci systému. ...
 • Multimediální přehrávač ovládaný gesty lidské ruky 

  Novotný, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem detektoru gest lidské ruky. Teoretická část probírá obvyklé současné metody segmentace a detekce. Byly vybrány ty, které by byly nejvhodnější pro ovládání multimediálního přehrávače. ...
 • Ovládání počítače gesty 

  Chaloupka, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci jednoduchého rozhraní pro rozpoznávání gest rukou. Rozhraní slouží jako rozšíření aktuálních ovládacích prvků. Pro segmentaci gest je použit model barvy kůže, pro ...
 • Ovládání počítače pohybem laserového ukazovátka po projekčním plátně 

  Pavlín, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci sytému pro ovládání počítače pohybem laserového ukazovátka po projekčním plátně. Pomocí laserového ukazovátka je možné nahradit ovládání počítače myší. Systém umožňuje ...
 • Rozšířená realita pro výuku hry na kytaru/baskytaru 

  Kajan, Miroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci systému pro výuku hry na kytaru prostřednictvím technologie rozšířené reality. Hráč k dosáhnutí výsledku potřebuje jen webkameru a samotný nástroj. Systém postavený ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Canon SD 1000 

  Páč, Lubor
  Výsledkem bakalářské práce je simulátor a trenažér digitalního fotoaparátu Canon PowerShot SD1000. Aplikace bude sloužit na Univerzitě třetího věku jako v pomůcka k výuce zacházení s fotoaparátem. Může sloužit také k ...
 • Sledování pohybu očí pomocí kamery 

  Otáhal, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sledování pohybu očí prostřednictvím webkamery. Jsou zde uvedeny základní přístupy ke sledování pohybu očí, pomocí kterých můžeme získat polohu zornice a na základě této polohy ...
 • Speciální bezpečnostní systém 

  Náhlík, Ondřej
  V této diplomové práci je popsán návrh a realizace speciálního bezpečnostního systému na ochranu prostorů a majetku, který se dělí na 2 části, vysílací a přijímací. Vysílací část je tvořena zařízením Raspberry Pi Model B+, ...
 • Trasování oči 

  Magula, Filip
  Tato práce se zabývá trasováním očí ve videu v reálném čase za použití ozařování infračerveným zářením a detekcí jeho odrazu na zorničkách. Popisuje lidské oko a jeho reakce na infračervené záření. Obsahuje návrhy hardwarového ...
 • Webové aplikace pro autentizaci uživatelů 

  Vybíral, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje problematice autentizace uživatelů. V první kapitole je rozebrán problém autentizace, její metody a využití. Druhá kapitola představuje jednotlivé možnosti zabezpečení komunikace. Popisuje ...