Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Širáň, Josef
  V této bakalářské práci je provedena analýza stránek Zaujmete.cz. Na základě vzniklé analýzy a separace produktu nálepky na nehty, je navržen elektronický obchod pro daný produkt. Součástí práce je i vytvořený nový koncept ...
 • Implementace nápravy projektového řízení ve firmě Proof & Reason, s.r.o. s využitím metodik řízení projektů 

  Širáň, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhy zlepšení jednotlivých fází projektového managementu a jejich implementací do nástrojů pro projektový management. Výsledné návrhy jsou založeny na teoretických východiscích a analýze konkrétního ...
 • Industra 

  Konvica, Jakub
  Vizuální identita projektu Industra, brněnského kulturního centra. Práce je rozdělena do tří základních částí: hledání identity, navigaci (v interiéru a exteriéru) a návrh webových stránek.
 • Inovace firemního e-shopu a optimalizace procesu zpracování objednávky 

  Langer, Tomáš
  Práce se zaobírá návrhem optimalizace firemního e-shopu z hlediska uživatelského prožitku (UX), přístupnosti a také optimalizací procesů v informačním systému nutných k odbavení objednávky. Cílem práce je navrhnout a ...
 • IS pro podporu zákazníků 

  Doležal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zpracování MySQL databáze použitím programovacího jazyka PHP5. Cílem práce je IS na podporu zákazníků. K dosažení svých cílů používá PHP Framework Symfony. Pro každou roli v systému ...
 • Koncept a implementace elektronického obchodu pro oblast dentálních implantátů 

  Kreisler, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konceptem internetových stránek s vlastním e-shopem pro společnost vyrábějící dentální implantáty a cílenou internetovou propagací na odborné lékaře podle trendů poslední doby.
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Pokorný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webového portálu jako zdroje studijních materiálů pro studenty a k popularizaci historie člověka. Cílem je vytvořit uživatelsky přívětivé a lehce modifikovatelné stránky za ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Fabik, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá metodologií tvorby internetových stránek podle aktuálních trendů a nároků moderní doby. Velký důraz je kladen na celý proces tvorby webových stránek, jejich přístupnost a použitelnost. Cílem práce ...
 • Návrh a efektivní propagace Elektronického obchodu. 

  Hájek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webu s elektronickým obchodem s fotografiemi a jeho cílenou propagací podle moderních trendů. Cílem mé práce je navrhnout elektronický obchod pro prodej fotografií a sluţeb tak, aby ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Horsák, David
  Diplomová práce charakterizuje a analyzuje obchodní společnost. Obsahuje návrh řešení vyplývajících z analýzy, řešení implementačních problémů a je projektovým nástrojem pro zlepšení budoucího postavení firmy na trhu, a ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Blažek, Ľubomír
  Táto bakalárska práca sa zaoberá elektronickým obchodom a elektronickým podnikaním vo všeobecnosti, informáciami o klientovi projektu a analýzou open-source platforiem elektronických obchodov. V praktickej časti sa zaoberá ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Dekýš, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzou a návrh elektronického obchodu pre firmu pôsobiacu v oblasti zdravej výţivy a na návrh jeho propagácie na internete podľa moderných trendov.
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Plaček, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nové webové prezentace a její tvorbu pro konkrétní subjekt. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro vytvoření internetových stránek a také postup při zpracování návrhu. Význam ...
 • Návrh internetové prezentace firmy 

  Dvořák, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem internetové prezentace firmy. Obsahuje analýzu současného stavu a jednotlivých částí této problematiky včetně návrhu realizace pro Studio Jiří Malý, jeho zhodnocení a aplikace návrhu v praxi.
 • Návrh internetových stránek 

  Stibor, Jiří
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout reprezentativní internetové stránky pro profesionálního kouzelníka. V práci se pojednává o komplexním řešení webu a jeho internetovém marketingu.
 • Návrh internetových stránek 

  Gala, Stanislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom internetových stránok pre projektantskú firmu Veon. Účelom práce je navrhnúť firemný web pri dodržaní doterajšieho štýlu prezentácie a umožniť majiteľovi spravovať vystavované ...
 • Návrh internetových stránek 

  Sobotka, Libor
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem nových internetových stránek pro prezentaci firmy. Součástí práce je nejen návrh těchto stránek, ale také jejích realizace a následné umístění na webhosting. Samotné realizaci ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kindlová, Dita
  Práce se zabývá návrhem a tvorbou internetových stránek a technologiemi k tomuto cíli potřebnými. Vymezuje pojmy podstatné pro orientaci v problematice webových stránek a sumarizuje základní znalosti potřebné pro vytvoření ...
 • Návrh internetových stránek 

  Zapletal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem internetových stránek pro soukromé hodinářství. Na stručný teoretický základ navazuje praktická implementace konkrétního návrhu řešení. Obsahuje nejen vlastní realizaci webu, ale i ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kůgel, Roman
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit reprezentativní internetové stránky pro rodinné vinařství. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...