Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza firmy a realizace změn 

  Staněk, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je analýza vybrané firmy a realizace změn, které z analýzy vyplývají. Hlavní změnou je zavedení internetového obchodu. Na základě této práce by firma měla být schopna efektivně realizovat ...
 • Analýza hostování webových serverů 

  Ilgner, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hostování webových stránek v České republice. Cílem práce je navrhnout postup a na jeho základě realizovat aplikaci pro automatizované určení, zda je konkrétní web provozován ...
 • Elektronický obchod dumelektra.cz 

  Grochál, Petr
  Práce se zabývá myšlenkou podnikání na internetu. V této souvislosti jsou v práci uvedeny možnosti jakým způsobem je možné zprovoznit elektronický obchod. Dále je zde zde popis jednoho takového fungujícího obchodu, který ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Ondo, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu a realizácie internetových stránok združenia Happy Tails. Pri realizácii stránok vychádzam z podkladov zhrnutých v teoretickej časti, kde okrem iného poukazujem na nové ...
 • Měření parametrů ovzduší se záznamem 

  Kaziměrčíková, Lada
  Cílem této práce je navrhnout zařízení pro měření vlhkosti, teploty a koncentrace CO2 se záznamem. Pro návrh zařízení byl zvolen jako řídící jednotka počítač Raspberry Pi se třemi senzory, a to DHT11 pro měření teploty a ...
 • Možnosti realizace moderního elektronického podnikání firmy 

  Slanař, David
  Tato diplomová práce pojednává o moderních metodách a technologiích využívaných v elektronickém podnikání firmy se zaměřením na rozšíření portfolia o elektronické obchodování a jeho poskytování. Dále demonstruje implementaci ...
 • Nasazení virtuálních serverů pro ISP 

  Zelený, Jan
  Práce popisuje principy fungování virtualizace založené na projektu Xen. Text je zaměřen hlavně na zprovoznění systému za účelem jeho pozdějšího využití v prostředí ISP. Cílem této práce je také prozkoumat možnosti právě ...
 • Nástroje pro správu webhostingového serveru 

  Hampl, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou implementace nástrojů pro správu a provoz webhostingového serveru. Základním cílem je navržení a implementace takového nástroje, který by pohodlně umožňoval spravovat jednotlivé hostované ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Morávek, David
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením elektronického obchodu firmy. Na základě poznatků a informací získaných v teoretické části obsahuje návrh nejlepší možné varianty elektronického obchodu, který povede ke stabilnímu ...
 • Návrh internetových stránek 

  Krutiš, Rostislav
  Tato bakalářská práce pojednává o zpracování návrhu webových stránek pro Stavební firmu Stavospol Znojmo, s.r.o. První část obsahuje teoretická východiska práce. V další kapitole zhodnotím současný stav webové prezentace. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kouřil, Martin
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit komplexní internetové stránky pro firmu MB Kontejner s.r.o. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Chomo, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom internetových stránok pre novovznikajúcu firmu za účelom jej propagácie a prieniku na inak ťažko dostupné trhy. Obsah práce popisuje postup pri vytváraní internetovej prezentácie ...
 • Návrh internetových stránek 

  Ponča, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice tvorby internetových stránek prostřednictvím moderních technologií a postupů. První část se pokouší o vytvoření uceleného vědomostního zázemí, na které v části druhé navazuje ...
 • Návrh internetových stránek 

  Novák, Ondřej
  Návrh a implementace webových stránek pro určitý podnik za pomocí programovacích jazyků jako: HTML, XHTML, CSS, JS, PHP, MySQL, SEO. Práce pojednává o způsobu zpracování a postupu prací.
 • Návrh internetových stránek 

  Šteigl, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je vytvoření kompletní internetové prezentace pro společnost PENTA Trading, s.r.o., jejíž stávající webové stránky jsou již v dnešní době ve všech aspektech zastaralé. Nová podoba internetové ...
 • Návrh internetových stránek 

  Sysalová, Hana
  Předmětem bakalářské práce je problematika tvorby firemních internetových stránek. První část je orientována na teoretickou oblast týkající se internetu, jeho služeb a funkcí a efektivity internetových stránek. V praktické ...
 • Návrh internetových stránek 

  Havránek, David
  Bakalářská práce pojednává o návrhu webových stránek pro vzniklou firmu za účelem její prezentace a začlenění mezi ostatní stejně zaměřené podniky na trhu. Práce se obsahově zabývá postupem při vytváření internetové ...
 • Návrh internetových stránek 

  Fučíková, Aneta
  Podstatou této bakalářské práce je vytvoření reprezentativních internetových stránek, které zajistí lepší propagaci podniku a poslouží jako informační zdroj pro potencionální zákazníky. Součástí mé práce je shrnutí obecné ...
 • Návrh internetových stránek 

  Škorpík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby internetových stránek pro podnik vyrábějící nábytek. Samotná práce se skládá z několika částí, ve kterých jsou nejprve shromážděny teoretické podklady pro návrh ...
 • Návrh optimálního elektronického obchodu firmy 

  Nechvátal, Jiří
  Náplní této diplomové práce je vytvořit návrh optimálního elektronického obchodu firmy Musil. Na základě této práce by firma měla být schopna realizovat svůj elektronický obchod. Tato práce může zároveň sloužit jako návod ...