Now showing items 1-2 of 2

  • Informační systém skautského oddílu s využitím API webové galerie 

    Vaněk, Petr
    V této práci je popsán návrh a realizace informačního systému skautského oddílu, který pro správu fotografií využívá aplikačně programové rozhraní. Systém uživatelům poskytuje zejména ucelenou správu komponent, příspěvků, ...
  • On-line prodej fotografií 

    Vančuřík, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením systému pro prodej fotografií z různých sportovních a společenských akcí přes internet. Součástí navrženého systému je webová prezentace určená pro zákazníka a administrační ...