Now showing items 1-4 of 4

 • Multimediální přehrávač ovládaný gesty lidské ruky 

  Novotný, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem detektoru gest lidské ruky. Teoretická část probírá obvyklé současné metody segmentace a detekce. Byly vybrány ty, které by byly nejvhodnější pro ovládání multimediálního přehrávače. ...
 • Speciální bezpečnostní systém 

  Náhlík, Ondřej
  V této diplomové práci je popsán návrh a realizace speciálního bezpečnostního systému na ochranu prostorů a majetku, který se dělí na 2 části, vysílací a přijímací. Vysílací část je tvořena zařízením Raspberry Pi Model B+, ...
 • Technologie pro "webcast" 

  Švehlák, Milan
  Tato bakalářská práce pojednává o technologiích pro tvorbu webcastu a možných metodách pro jeho uskutečnění. Na úvod jsou zde rozepsány teoretické poznatky o přenosu multimédií po internetu. Poté následuje výčet základních ...
 • Trasování oči 

  Magula, Filip
  Tato práce se zabývá trasováním očí ve videu v reálném čase za použití ozařování infračerveným zářením a detekcí jeho odrazu na zorničkách. Popisuje lidské oko a jeho reakce na infračervené záření. Obsahuje návrhy hardwarového ...