Now showing items 1-6 of 6

 • Branding a webová prezentace společnosti na B2B trhu 

  Priščák, Miroslav
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a vytvorenie webovej prezentácie spoločnosti pôsobiacej na B2B trhu vrátane návrhu jej značky a vizuálneho štýlu. Kľúčová je využiteľnosť vytvorených výstupov v praxi.
 • Návrh a implementace části IS 

  Halász, Martin
  Základom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia časti informačného systému. Práca obsahuje analýzu vnútorného, vonkajšieho a odborového okolia svadobného salónu Lili a analýzu súčasného stavu webovej prezentácie.
 • Redesign internetové stránky pro firmu ESOX-PLAST s.r.o. 

  Multáňová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá redesignom webovej stránky spoločnosti Esox-plast s.r.o. V úvode spomeniem jednotlivé postupy a techniky využívané pri tvorbe stránok. Ďalej v práci zhodnotím súčasnú situáciu webovej prezentácie ...
 • Vliv webové prezentace na obchodní úspěch firmy 

  Boltižiar, Víťazoslav
  Obsahom tejto bakalárskej práce je analýza úlohy a postavenia webovej prezentácie v obchodnom živote firmy. V úvode sa venuje komplexnému popisu teoretických poznatkov, ďalej charakterizuje webovú prezentáciu, situáciu na ...
 • Webová prezentace běžeckých tras 

  Cvengroš, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie, ktorá umožní vkladať a prezentovať informácie týkajúce sa bežeckých trás v Brne a jeho okolí. Pozostáva z užívateľského rozhrania, ktoré poskytuje možnosť spravovať ...
 • Zavedení elektronického obchodu 

  Šúryová, Tatiana
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej prezentácie elektronického obchodu firmy. Zahŕňa charakteristiku a analýzu dotknutého subjektu. Ďalej obsahuje návrh varianty elektronického obchodu, ktorý by mal prispieť ...