Now showing items 1-20 of 29

 • Aplikační programové rozhraní pro ITIL Service Desk systémy 

  Širůček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá ITIL procesy v systémech service desk. Cílem práce bylo zvolit několik service desk systémů a zpracovat rozhraní, přes které bude možné se service desky komunikovat a pracovat s vybranými procesy. ...
 • Automatické generování UML diagramu tříd 

  Brázdil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro automatické generování UML diagramu tříd. Aplikace je koncipována jako webová služba, což umožňuje vzdálený přístup, ale především neustálou ...
 • Automatické zjištování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí 

  Hortvík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací desktopové aplikace určené ke zjišťování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí. Součástí práce je implementace serverového portálu pro vyhodnocování získaných dat ...
 • Automatizace geodetických měření a jejich datová analýza 

  Vojkůvka, Michal
  Práce se zabývá procesem automatizace geodetických měření s využitím elektronických geodetických měřících přístrojů, např. elektronických nivelačních přístrojů, elektronických totálních stanic, popř. jiných měřících přístrojů ...
 • AutoRapper - Automatic Alignment of Speech with a Rhythm 

  Poliak, Sebastián
  Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace, která automaticky převádí vstupní řeč na rap. Tento proces je založen na zarovnání řeči s rytmem, které je dosaženo pomocí rozpoznávání fonémù, slabikování a časové ...
 • Emulátor přenosových parametrů datových sítí 

  Grabovský, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá vývojem emulátoru přenosových parametrů datových sítí pracujících s protokolovou sadou TCP/IP. Práce obsahuje specifikaci přenosových parametrů a rozbor současných proprietárních i otevřených ...
 • Implementace GIS služby WPS 

  Maďarka, Dušan
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať webovú mapovú službu Web Processing Service. Účelom tejto služby je poskytovať výpočty s geografickým zameraním v prostredí internetu. V úvodnej fáze bola prevedená ...
 • Jabber/XMPP brána informačního systému jako webová služba 

  Tomko, Ján
  Cílem práce je seznámit se s protokolem XMPP a s webovými službami a vytvořit webovou službu, která umožní komunikaci s uživatelem pomocí XMPP zpráv.
 • Mikroblog pro týmy 

  Kotásek, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace vlastní mikroblogovací služby, která bude moci být využívána na Fakultě informačních technologií VUT v Brně a bude zaměřena na komunikaci v týmech a efektivní vyhledávání ...
 • Mobilní aplikace pro podporu řízení dopravních staveb 

  Obořil, Radek
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro podporu řízení dopravních staveb. Výsledné řešení se skládá z mobilní aplikace a serverové části. Mobilní aplikace umožňuje pomocí integrovaného fotoaparátu, map a GPS precizně ...
 • Mobilní asistent pro cestování MHD 

  Tůma, Jan
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem a implementací mobilního asistenta pro cestování v městské hromadné dopravě v Brně. Výsledné řešení se skládá z mobilní a serverové části. Mobilní aplikace umožňuje uživateli pomocí ...
 • Mobilní systém pro rozpoznání textu na iOS 

  Bobák, Petr
  Tato práce dokumentuje postup vývoje moderní klient-server aplikace pro rozpoznání textu na platformě iOS. Čtenář je v úvodu seznámen s obecným principem klient-server modelu, včetně jeho známých architektur, a také s ...
 • Modulární generátor webových stránek 

  Vlasák, Jan
  Tato práce popisuje současné způsoby vytváření webových stránek a nástroje potřebné k jejich vytvoření. Práce také implementuje nový nástroj - editor webových stránek s vizuálním návrhářem, který je na rozdíl od ostatních ...
 • Počítačové vidění jako webová služba 

  Jež, Adam
  Cílem této diplomové práce je vytvořit webovou službu pro sdílení a snadný přístup kalgoritmům počítačového vidění. V současné době existuje velké množství algoritmů apro jejich autory je přínosné tyto algoritmy jednoduše ...
 • Síťové aplikace v .NET Framework 

  Koch, Michal
  Tato práce se zabývá programováním síťových aplikací v .NET Framework. Jako programovací jazyk je zvolen C#. Práce se skládá ze čtyř dílčích částí. První část se věnuje webovým službám, jejich vlastnostem, praktické publikaci ...
 • Správa testů s podporou scénářů BDD 

  Bložoňová, Barbora
  Tato práce se zabývá prostředky pro správu požadavků a testovacích scénářů pro automatizované testování. Jejím cílem je na základě analýzy dostupných prostředků specifikovat a navrhnout webovou službu založenou na procesu ...
 • Systém pro správu dohod o úrovni služeb podle ITIL 

  Drozd, Radek
  Tato práce řeší správu dohod o úrovni služeb podle ITIL ve formě strukturovaného dokumentu na bázi webové služby. Je zde popsán rámec ITIL obecně, následně je provedena analýza, podle rámce definována struktura SLA a na ...
 • Tajmlajn.cz - mobilní/webová služba pro plánování dosažení úkolu 

  Chlápek, Tomáš
  Cílem této práce je tvorba mobilní a webové služby, jež umožní uživateli tvorbu časového plánu pro dosažení úkolu. Časový plán nabízí uživatelům možnost si lépe a kvalitněji rozvrhnout svůj čas určený pro práci na zadaném ...
 • Technologie Silverlight 

  Kouba, Petr
  Diplomová práce se věnuje popisu technologie Silverlight, možnostem spouštění a vývoje aplikací. Dále je představena spojitost technologie Silverlight s technologií Windows Presentation Foundation a způsob vytváření ...
 • Transformace WWW stránek na webové služby 

  Klement, Jan
  Předmětem této práce bylo seznámit se s webovými aplikacemi, pochopit jejich architekturu a způsob komunikace a srovnat použití webových aplikací s použitím webových služeb. Webové služby umožňují hromadné zasílání a ...