Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza digitální marketingové komunikace firmy a návrh zlepšení 

  Peša, Jakub
  Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikačními kanály vybrané společnosti, s digitálním zaměřením. Práce je zkomponována na principu datové analýzy a návrhu zlepšení pro firmu, se záměrem implementace. Rozsah práce ...
 • Analýza příležitosti a proveditelnosti nového internetového portálu včetně realizace 

  Kuklínek, David
  Hlavním záměrem práce je vytvořit analýzu proveditelnosti a programové řešení specifického inzerčního portálu. Analýza proveditelnosti pak zejména zkoumá konkurenci, potenciální uživatelé, finanční analýzu projektu a ...
 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  This semestral´s thesis deals with proposal and system implementation for automatic configuration of Cisco network devices. This system is called AutoConf and it is intended for distant copying configuration files from ...
 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatickou konfiguraci síťových zařízení Cisco. Systém se jmenuje AutoConf a je určen pro vzdálené kopírování konfiguračních souborů z eagle-serveru na ...
 • Automatizovaná navigace na privátních stránkách 

  Kliment, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá technologiemi souvisejícími s webovými stránkami a popisuje navigaci na nich, včetně přihlašování do privátních částí a udržování kontextu uživatele. Je zde rozebrán návrh mechanismu pro ...
 • Bezpečnostní rizika sociálních sítí a jejich prevence 

  Nguyen, Sao Linh
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik a hrozeb sociálních sítí. Práce zahrnuje základní informace o nejznámějších online sociálních sítích typu Facebook, Twitter a Instagram. V práci je analyzována ...
 • Distribuce digitálního obsahu 

  Voborník, Vojtěch
  Bakalářská práce reaguje na současné způsoby distribuce digitálního obsahu na internetu (například audia, videa, softwaru, videoher, e-knih, fotografií apod.) mezi autorem a spotřebitelem, jejich výhody a nevýhody a nabízí ...
 • Komplexní optimalizace firemního webu 

  Luska, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na celkovou optimalizaci stávající webové prezentace firmy Genius web za pomoci responzivního řešení, vhodnější struktury, uživatelsky přívětivějšího grafického prostředí, optimalizace pro ...
 • Komunikační platforma pro iniciaci studentské spolupráce 

  Klímová, Nela
  V první části mé práce jsem provedla rešerši stávajících komunikačních kanálů na VUT. V druhé části jsem na základě těchto informací vytvořila funkční schéma a vizuální podobu webu umožňující utváření mezioborových týmů.
 • Matematické metody v ekonomii 

  Zápotocký, Eduard
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou návštevnosti webovej stránky pomocou štatistických metód. Dáta boli vyzbierané za obdobie Apríl 2015 až Marec 2016 a následne podrobne spracované. Výsledky analýzy sa stanú základom pre ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu firmy 

  Šmaha, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem designu a struktury vznikajícího internetového obchodu běžícím na opensourcové distribuci. Návrh grafického designu se opírá o analýzu okolí podniku, konkurence a moderních trendů a je ...
 • Návrh a tvorba datové struktury a webové stránky pro Mystery Shopping agenturu 

  Blahušiaková, Barbora
  Cieľom tejto práce je vytvorenie dátovej štruktúry ako podklad pre webovú stránku a informačný systém pre spoločnosť zaoberajúcu sa mystery shoppingom. Hlavnou úlohou dátovej štruktúry a webovej stránky bude minimalizovať ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Franěk, Jiří
  V práci je zpracována analýza současného stavu IS spolu s definováním požadavků ze strany firmy a zákazníků na řešení. Z výstupů analytické části vychází samotný návrh řešení, který má za úkol zlepšení firemních procesů a ...
 • Návrh E-marketingu firmy 

  Hadrava, Martin
  Práce obsahuje základní teoretická východiska ke zpracování e-marketingu společnosti, předkládá dvě varianty návrhů řešení problematiky. Varianta první obsahuje základní webovou prezentaci se SEO optimalizací. Varianta ...
 • Návrh informačního systému pro rezervace stolů a donáškovou službu pro moderní restaurace 

  Bumbál, Lukáš
  Cílem diplomové práce je návrh systému rezervace stolů v restauraci a systému objednávání donášky jídla. Práce je rozdělena do 5 kapitol. Obsahuje 44 obrázků, 8 tabulek a 1 přílohu. V první kapitole je popsán cíl práce, ...
 • Návrh internetové prezentace firmy 

  Dvořák, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem internetové prezentace firmy. Obsahuje analýzu současného stavu a jednotlivých částí této problematiky včetně návrhu realizace pro Studio Jiří Malý, jeho zhodnocení a aplikace návrhu v praxi.
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve firmě 

  Zápotocký, Eduard
  Diplomová práce sa zaoberá praktickým využitím metód projektového managementu a návrhom projektu s cieľom navrhnúť novú obsahovú stratégiu pre obsahový web firmy. Úvodná časť sa zaoberá teoretickými východiskami z oblasti ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změny informačního systému. Na základě nejrůznějších námi vytvořených analýz by se měla navrhnout potřebná opatření, která by měla pomoci podniku pracovat jednodušeji a účinněji. ...
 • Optimalizace webových stránek a strategie prodeje 

  Žampach, Aleš
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci internetového obchodu a strategii prodeje. Oblastí zájmu jsou především fulltextové vyhledávače, on-page, off-page faktory SEO a kanály digitálních medií. Uvedené teoretické ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Wisla, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu internetových prezentací s využitím redakčních systémů. Práce se skládá ze dvou částí a to z části teoretické a praktické. Teoretická část bude zaměřena na problematiku internetu, ...