Now showing items 1-5 of 5

 • Automatizované testování webových aplikací 

  Köszegy, Lukáš
  Diplomová práca sa zameriava na základný popis teórie a problematiky testovania, agilného vývoja a internetových obchodov. Cieľom práce je špecifikovať požiadavky na testovací scenár internetových obchodov a následne ...
 • Meteostanice s rozhraním Ethernet 

  Mišík, Štefan
  Táto práca sa zaoberá realizáciou meteostanice s webovým serverom postavenej na hardvérovej platforme s mikrokontrolérom STM32F417 a ethernetovým rozhraním.
 • Výměna souborů v internetu 

  Tropp, Peter
  Cieľom tejto práce je základná problematika protokolu TCP/IP a prenos dát cez internet pomocou protokolu FTP. Ďalej vysvetľuje hlavné nastavenie servera pre jeho funkčnosť a podrobnejšie popisuje vývoj a princíp práce ...
 • Webové rozhraní pro správu a monitorování úloh na superpočítači 

  Bukovinský, Denis
  Jedným z cieľov práce bolo dokončiť webové rozhranie pre aplikácie pristupujúce k databáze systému k-Dispatch, ktorý monitoruje bežiace a naplánované úlohy na superpočítači. Ďalším cieľom bolo vytvoriť webové grafické ...
 • Zpracování řečových signálů přes webové rozhraní 

  Markovič, Michal
  Táto práca rieši možnosť spracovania rečového signálu pomocou webového rozhrania. Rečový signál je zaznamenaný do nahrávky, ktorá je uložená na servery. Nahrávku je možné ďalej pomocou webovej aplikácie, písanej v programovacom ...