Now showing items 1-20 of 60

 • Analýza a strategie elektronického obchodu firmy 

  Šklíbová, Veronika
  Obsahem práce je analýza a zhodnocení současného stavu firmy Slevoteka.cz s.r.o., jenž je prvním slevovým portálem v České republice, zabývajícím se výhradně pobyty. Součástí této práce bude dobré seznámení se s chodem ...
 • Ape Boards 

  Kvardová, Kateřina
  Ape Boards je moje vlastní nově vznikající značka, zabývající se výrobou snowboardů a kiteboardů. Pro tuto věc jsem navrhla výrazný logotyp, který má fungovat jako sjednocující prvek celé značky a jednotlivých designů ...
 • Detekce phishingu ve webových stránkách 

  Beňo, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom nástroja na detekciu a klasifikáciu phishing útokov. Práca popisuje techniky a formy phishing útokov a zároveň dostupné nástroje a spôsoby detekcie phishing útokov. Na základe analýzy existujúcich ...
 • Elektronické formy marketingu 

  Habart, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je analýza marketingu společnosti. Ve své práci se budu zabývat, zda společnost dostatečně využívá zejména elektronického marketingu, shrnu nejvýznamnější druhy elektronického marketingu, jeho ...
 • Elektronický obchod pro STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o. 

  Škapa, Jan
  Bakalářská práce se věnuje návrhu a řešení inovace elektronického obchodu obchodní společnosti STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o., jež se zabývá prodejem a pronájmem strojů a výrobků pro stavebnictví. Součástí práce jsou ...
 • Firemní internetové stránky a elektronický obchod 

  Šťastný, Jakub
  Diplomová práce se zabývá jak kompletním návrhem a následnou integrací elektronického obchodu do webové prezentace, tak i celkovou optimalizací daného webu. Součástí práce je rozbor mnoha dílčích činností a postupů, které ...
 • Formy elektronického marketingu 

  Grygová, Eva
  Ve své bakalářské práci se budu zabývat elektronickým marketingem podniku PROZK s.r.o. Moje práce bude řešit, zda podnik dostatečně využívá této formy marketingu a pokud ne, navrhnu konkrétní postupy a řešení pro tuto ...
 • Informační strategie firmy 

  Dulovič, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh informačnej stratégie organizačnej jednotky občianskeho združenia. Na základe vykonanej analýzy vnútorného prostredia a vonkajšieho okolia jednotky je v práci formulovaný návrh ...
 • Informační strategie podniku 

  Korenčiak, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti služieb. Podnik je analyzovaný prostredníctvom rôznych metód s dôrazom na súčasný stav IS/IT a potreby podniku v tejto oblasti. ...
 • Internetová reklama pro MSP 

  Molnár, Peter
  Cielom práce je poukázať na hlavné formy internetovej reklamy, ktoré sa používajú pri reklamných kampaniach. Dalšími cielmi je poukázať na využitie internetovej reklamy z pohladu MSP ako aj návrh reklamnej kampane za ...
 • Komplexní validátor pro webové stránky 

  Horvát, Jozef
  Táto práca sa zaoberá vytvorením komplexného validátora pre webové stránky používajúce HTML, CSS a JavaScript. Aplikácia je implementovaná pomocou frameworku Angular.  Okrem validácie aplikácia poskytuje návrhy na opravu chýb.
 • Marketingová komunikace 

  Smolíková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá online marketingovou komunikací společnosti Reinto. Práce je rozdělena na tři části. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy důležité pro pochopení daného tématu. Ve druhé části ...
 • Marketingová komunikace 

  Smolíková, Barbora
  Práce se zabývá optimalizací online marketingové komunikace společnosti Reinto. Na základě provedených analýz je navržena optimalizace stávající online marketingové komunikace včetně rozpočtu, analýzy rizik, časového ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Bogocz, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření webových stránek turistického průvodce města Brna včetně redakčního systému na míru. Na těchto stránkách budou obsaženy informace, které návštěvníkovi pomohou nalézt potřebné ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Zkoumalová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření nové internetové stránky pro společnost ABB přívěsy s.r.o. Aktuální webové stránky firmy budou modernizovány především s ohledem na funkční zpracování a kvalitní SEO analýzu. Praktická ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Blinková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a tvorbu internetové prezentace pro truhlářství pana Lubomíra Plocka, který sice v současné době své webové stránky má, nicméně nesplňují představy o správné elektronické propagaci. ...
 • Návrh a implementace e-marketingu firmy. 

  Gabzdyl, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem e-marketingu pro firmu Mgr. Barbara Wilczková, advokát. Cílem je charakterizovat problematiku e-marketingu, analyzovat problémy, zhodnotit dosavadní situaci firmy, navrhnout a ...
 • Návrh dynamických internetových stránek a implementace XML 

  Šimek, Pavel
  Cílem práce je vytvoření profesionálních internetových stránek pro konkrétní firmu v Brně, zabývající se přepravou osob mikrobusy. Při návrhu se zaměřím na grafický návrh webových stránek a objednávkový systém pro zákazníky.
 • Návrh e-marketingu pro Kitemaniacs.cz 

  Kinzel, Roman
  Cílem této bakalářské práce je návrh e-marketingu pro sportovní klub „kitemaniacs“. Práce se skládá z teoretické, analytické a praktické části. Získané data z analýz budou sloužit jako podklad pro praktickou část práce. V ...
 • Návrh elektronického obchodu firmy 

  Hamala, Jakub
  Bakalářská práce popisuje postupy vytvoření stránek internetového obchodu od vstupní analýzy, přes návrh informační architektury, designu až po programování a nahrání stránek na internet. Tyto postupy jsou následně aplikovány ...