Now showing items 1-20 of 55

 • Analýza a strategie elektronického obchodu firmy 

  Šklíbová, Veronika
  Obsahem práce je analýza a zhodnocení současného stavu firmy Slevoteka.cz s.r.o., jenž je prvním slevovým portálem v České republice, zabývajícím se výhradně pobyty. Součástí této práce bude dobré seznámení se s chodem ...
 • Analýza datových zdrojů třetích stran v prostředí Internetu 

  Paulech, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému pre prácu s dátovými zdrojmi tretích strán, hlavne API rozraní služieb Facebook a Twitter a Expedia. Systém sleduje profily na sociálnych sieťach, ich údaje a pridávaný ...
 • Analýza digitální marketingové komunikace firmy a návrh zlepšení 

  Peša, Jakub
  Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikačními kanály vybrané společnosti, s digitálním zaměřením. Práce je zkomponována na principu datové analýzy a návrhu zlepšení pro firmu, se záměrem implementace. Rozsah práce ...
 • Ape Boards 

  Kvardová, Kateřina
  Ape Boards je moje vlastní nově vznikající značka, zabývající se výrobou snowboardů a kiteboardů. Pro tuto věc jsem navrhla výrazný logotyp, který má fungovat jako sjednocující prvek celé značky a jednotlivých designů ...
 • Bezpečnostní rizika sociálních sítí a jejich prevence 

  Nguyen, Sao Linh
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik a hrozeb sociálních sítí. Práce zahrnuje základní informace o nejznámějších online sociálních sítích typu Facebook, Twitter a Instagram. V práci je analyzována ...
 • Distribuce digitálního obsahu 

  Voborník, Vojtěch
  Bakalářská práce reaguje na současné způsoby distribuce digitálního obsahu na internetu (například audia, videa, softwaru, videoher, e-knih, fotografií apod.) mezi autorem a spotřebitelem, jejich výhody a nevýhody a nabízí ...
 • GPS tracker s online vizualizací dat 

  Itmaizi, Mahmoud J. B.
  Cílem této práce je navrhnout zařízení GPS schopné získávat GPS data a odesílat je přes mobilní síť použitím GPRS do webové aplikace, která se má uložit a zobrazit na mapě. Navržené zařízení umožňuje úpravu a změnu nastavení. ...
 • Hodnocení webových stránek vysokých škol a návrh optimálního řešení 

  Mrtka, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení webových stránek ekonomických fakult vysokých škol veřejných i soukromých pomocí vhodných kritérií a metrik, které jsou vybrány z marketingového výzkumu a odborných článků. ...
 • Informační strategie podniku 

  Korenčiak, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti služieb. Podnik je analyzovaný prostredníctvom rôznych metód s dôrazom na súčasný stav IS/IT a potreby podniku v tejto oblasti. ...
 • Internetový portál hudební skupiny 

  Štěpaník, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací internetového portálu hudební skupiny Marshal. Jedná se o portál vytvořený programovacími technikami jazyka PHP a založený na databázi MySQL, jenž zahrnuje registraci fanoušků, ...
 • Komplexní optimalizace firemního webu 

  Luska, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na celkovou optimalizaci stávající webové prezentace firmy Genius web za pomoci responzivního řešení, vhodnější struktury, uživatelsky přívětivějšího grafického prostředí, optimalizace pro ...
 • Komunikační platforma pro iniciaci studentské spolupráce 

  Klímová, Nela
  V první části mé práce jsem provedla rešerši stávajících komunikačních kanálů na VUT. V druhé části jsem na základě těchto informací vytvořila funkční schéma a vizuální podobu webu umožňující utváření mezioborových týmů.
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka společnosti Peek & Cloppenburg s jejími internetovými stránkami a návrh na jejich zlepšení 

  Stehnová, Kristýna
  Tato práce pojednává o spokojenosti zákazníků společnosti Peek & Cloppenburg v České republice s jejími internetovými stránkami. V první části práce jsou stanoveny hlavní a dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V další ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Zápotocký, Eduard
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou návštevnosti webovej stránky pomocou štatistických metód. Dáta boli vyzbierané za obdobie Apríl 2015 až Marec 2016 a následne podrobne spracované. Výsledky analýzy sa stanú základom pre ...
 • Model e-marketingu pro dialogové prostředí e-commerce 

  Hliničan, Marek
  Táto bakalárska práca obsahuje analýzu spoločnosti Chemtrend s.r.o. a návrhy, ako by firma mala skvalitniť svoj e-marketing. K tomu som pre ňu vytvoril nové webové stránky, ktoré sú optimalizované pre vyhľadávače a navrhol ...
 • Nadace Krtek 

  Kvardová, Klára
  Výstupem mého bakalářského projektu je návrh vizuálního stylu Nadace dětské onkologie KRTEK. Obsahuje logo, vizitky, propagační karty, brožuru pro sponzory, návrh webu a internetovou kampaň založenou na videospotech. Mým ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu firmy 

  Šmaha, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem designu a struktury vznikajícího internetového obchodu běžícím na opensourcové distribuci. Návrh grafického designu se opírá o analýzu okolí podniku, konkurence a moderních trendů a je ...
 • Návrh a tvorba datové struktury a webové stránky pro Mystery Shopping agenturu 

  Blahušiaková, Barbora
  Cieľom tejto práce je vytvorenie dátovej štruktúry ako podklad pre webovú stránku a informačný systém pre spoločnosť zaoberajúcu sa mystery shoppingom. Hlavnou úlohou dátovej štruktúry a webovej stránky bude minimalizovať ...
 • Návrh databázového schématu a internetových stránek pro házenkářský klub 

  Hrabal, Petr
  Práce se zabývá tvorbou webové prezentace sportovního klubu. Jeho současné publikace na internetu nejsou aktuální a chybí možnost evidovat základní údaje potřebné pro činnost klubu. Výstupem práce je vytvoření fungující ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Franěk, Jiří
  V práci je zpracována analýza současného stavu IS spolu s definováním požadavků ze strany firmy a zákazníků na řešení. Z výstupů analytické části vychází samotný návrh řešení, který má za úkol zlepšení firemních procesů a ...