Now showing items 1-14 of 14

 • Elektronický obchod pro STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o. 

  Škapa, Jan
  Bakalářská práce se věnuje návrhu a řešení inovace elektronického obchodu obchodní společnosti STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o., jež se zabývá prodejem a pronájmem strojů a výrobků pro stavebnictví. Součástí práce jsou ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Bogocz, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření webových stránek turistického průvodce města Brna včetně redakčního systému na míru. Na těchto stránkách budou obsaženy informace, které návštěvníkovi pomohou nalézt potřebné ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Zkoumalová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření nové internetové stránky pro společnost ABB přívěsy s.r.o. Aktuální webové stránky firmy budou modernizovány především s ohledem na funkční zpracování a kvalitní SEO analýzu. Praktická ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Ondo, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu a realizácie internetových stránok združenia Happy Tails. Pri realizácii stránok vychádzam z podkladov zhrnutých v teoretickej časti, kde okrem iného poukazujem na nové ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Blinková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a tvorbu internetové prezentace pro truhlářství pana Lubomíra Plocka, který sice v současné době své webové stránky má, nicméně nesplňují představy o správné elektronické propagaci. ...
 • Návrh elektronického obchodu firmy 

  Hamala, Jakub
  Bakalářská práce popisuje postupy vytvoření stránek internetového obchodu od vstupní analýzy, přes návrh informační architektury, designu až po programování a nahrání stránek na internet. Tyto postupy jsou následně aplikovány ...
 • Návrh elektronického obchodu pro zahradnickou firmu 

  Sedlák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá realizací elektronického obchodu pro firmu z oblasti zahradnictví. Eshop bude zároveň sloužit jako nástroj k prezentaci zadavatele v oblasti internetu. Výchozí podklady pro návrh elektronického ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Dobrovolný, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webových stránek konstrukční kanceláře K.B.K.-KON s.r.o. za účelem lepší propagace firmy. Práce se dělí na tři části. V části teoretické jsou rozebrány současné trendy v oblasti tvorby ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kouřil, Martin
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit komplexní internetové stránky pro firmu MB Kontejner s.r.o. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Šteigl, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je vytvoření kompletní internetové prezentace pro společnost PENTA Trading, s.r.o., jejíž stávající webové stránky jsou již v dnešní době ve všech aspektech zastaralé. Nová podoba internetové ...
 • Návrh internetových stránek 

  Fučíková, Aneta
  Podstatou této bakalářské práce je vytvoření reprezentativních internetových stránek, které zajistí lepší propagaci podniku a poslouží jako informační zdroj pro potencionální zákazníky. Součástí mé práce je shrnutí obecné ...
 • Návrh internetových stránek 

  Nosek, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je návrh a realizace internetových stránek pro organizaci Lázně Hodonín. Cílem tohoto projektu je vytvoření moderních internetových stránek, jež by byly přínosem pro marketingovou situaci organizace.
 • Návrh modelu virtuálního obchodníka 

  Koplíková, Martina
  Bakalářská práce pojednává o problémech při prodeji produktů ve firmě v elektronickkém obchodě, která úzce souvisí s odbytem. Obsahuje vymezení problému, návrh řešení, postupy a potřebné informace k vytvoření fungujícího ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hyrák, Zbyněk
  V bakalářské práci navrhuji podnikatelský záměr firmy, která poskytuje internetové služby, především tvorbu webových stránek. Vlastní návrh řešení vychází nejen z teoretických poznatků, jež jsou uvedeny v teoretické části ...