Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza datových zdrojů třetích stran v prostředí Internetu 

    Paulech, Michal
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému pre prácu s dátovými zdrojmi tretích strán, hlavne API rozraní služieb Facebook a Twitter a Expedia. Systém sleduje profily na sociálnych sieťach, ich údaje a pridávaný ...
  • Návrh změn informačního systému malé firmy 

    Pecho, Matej
    Práca navrhuje zmeny informačného systému malej firmy. Analýzy jasne definujú nedostatky systému a následne navrhujú opatrenia, ktoré tieto nedostatky odstránia. Riešenie sa zameriava na spojenie dvoch separátnych webstránok ...