Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh souboru zařízení pro seřízení podvozku závodního automobilu 

    Vajdák, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření parametrů podvozku závodního vozidla (sbíhavost/rozbíhavost, příklon/odklon, světlá výška vozu, rozložení hmotnosti), které následně slouží pro jeho seřízení. Úvodní ...
  • Návrh trupu soutěžního modelu letadla 

    Bednář, Peter
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom trupu súťažného modelu lietadla . Úvod práce zoznamuje čitateľa so študentským tímom Chicken wings a nastávajúcou súťažou Air Cargo Challenge 2019. Nasleduje rešeršná časť jednotlivých ...