Now showing items 1-5 of 5

 • Marketingový průzkum kupního chování v oblasti přípravků na redukci hmotnosti 

  Alexová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je provedení marketingového průzkumu kupního chování v oblasti přípravků na redukci hmotnosti a zmapování povědomí zákazníků o produktové řadě XL-S Medical. Tento průzkum je postaven na jednorázovém ...
 • Optimalizace přípravku pro testování LED světlometů 

  Vobr, Michal
  Cíl bakalářské práce spočívá v nalezení maximální hmotnostní redukce přípravku určeného pro vibrační testování LED světlometů ve firmě Automotive Lighting s.r.o. Optimum je omezeno zachováním mechanických vlastností světlometu.
 • Optimalizace součástí spojovaných lisováním za tepla 

  Liškář, Ladislav
  Práce popisuje postup při ověřování koncepční myšlenky firmy. Návrh a výroba prototypů, testy a jejich vyhodnocení, vyčíslení úspor. Byly zvoleny dvě varianty spoje s rozdílnou tloušťkou stěny trubky. u nich byl zkrácen ...
 • Optimalizace součástí spojovaných lisováním za tepla 

  Liškář, Ladislav
  Práce popisuje postup při ověřování koncepční myšlenky firmy. Návrh a výroba prototypů, testy a jejich vyhodnocení, vyčíslení úspor. Byly zvoleny dvě varianty spoje s rozdílnou tloušťkou stěny trubky. u nich byl zkrácen ...
 • Píst vznětového motoru 

  Tatíček, Marek
  Obsahem diplomové práce je provedení výpočtové MKP analýzy napjatosti současného konstrukčního provedení pístu vznětového motoru a navržení nových konstrukčních variant pístů včetně jejich napjatostní analýzy. Na základě ...