Now showing items 1-19 of 19

 • Diskontní míra pro staovení tržní hodnoty podniku 

  Prodělal, František
  Práce je zaměřená na stanovení struktury kapitálu v jeho tržních hodnotách, stanovení nákladů na cizí kapitál a stanovení nákladů na vlastní kapitál především prostřednictvím metodiky CAPM. U metodiky CAPM se práce věnuje ...
 • Ekonomické vyhodnocení akvizičního projektu podniku 

  Nechvátal, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením akvizičního projektu podniku za pomocí metod diskontovaného cash flow, čisté současné hodnoty a diskontované doby návratnosti. Teoretická část práce obsahuje ucelený ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Kostková, Naděžda
  Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku REHAU, s.r.o. Teoretická část pojednává o metodách ocenění. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a SWOT analýzu podniku, který je poté oceněn výnosovou ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Marková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti pomocí výnosové metody diskontovaného peněžního toku a ekonomické přidané hodnoty. Práce nejprve teoreticky popisuje problematiku oceňování podnikatelského subjektu. ...
 • Ocenění podniku XYZ s.r.o. 

  Hrabicová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku XYZ s.r.o. výnosovou metodou. V první části diplomové práce jsou vymezena teoretická východiska oceňování podniku. V analytické části práce je vypracována strategická analýza, ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Cihlář, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti SCHENKER, spol. s r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Dundálková, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti J.P.N. Cars s.r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2015. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Marvanová, Radka
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Bosch Rexroth, spol. s.r.o. k 1.1. 2018 za pomoci výnosové metody oceňování podniku, konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity. V ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Homolková, Kristýna
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty podniku Dieffenbacher CZ hydraulické lisy, s. r. o. pomocí výnosových metod k 31.12.2017. Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou část a vlastní návrh řešení. V ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Beránková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. k 1. 1. 2017 za použití výnosových metod, a to metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Ovsík, Václav
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosových metod, konkrétně metodou ekonomické přidané hodnoty a diskontovaného cash flow. Práce se v teoretické části zabývá popisem postupu ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Drozdová, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku CIE Ždánice, s. r. o. k 1.1.2018 pomocí výnosových metod. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Obě metody jsou použity ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Rajnetová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku ADOR CZ s.r.o. k 1.1.2019 pomocí výnosové metody. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity. Práce je rozdělena do tří hlavních ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Abramova, Anastasiia
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku MOL Česká republika, s.r.o. k 1.1.2019 pomocí výnosových metod, konkrétně za použití metody diskontovaného cash flow ve variantě entity.
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Sklenářová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Crystalex CZ, s.r.o. pomocí výnosových metod, a to metodou diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část je zaměřena na teoretická východiska ...
 • Určení hodnoty podniku Environchem 

  Svitaňová, Mária
  Táto diplomová práca je zameraná na určenie hodnoty podniku CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s. na základe výnosovej metódy. Prvá časť sa venuje teoretickým koncepciám a metódam ohodnocovania. Druhá časť obsahuje strategickú ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Salvetová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.
 • Určování hodnoty podniku 

  Balgová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Českomoravský cement, a.s. výnosovou metodou k 31. 12. 2018. Teoretická část práce vymezuje metody určování hodnoty podniku a doporučené postupy, které jsou následně ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti polyfunkčního domu 

  Kovandová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou efektivnosti investice do polyfunkčního domu. Teoretická část popisuje investice a investiční prostor, životní cyklus stavby, možnosti financování investic a metody hodnocení ...