Now showing items 1-9 of 9

 • Elektronové svařování součásti ze slitiny Al 

  Jirák, David
  Téma práce bylo zadáno firmou Valeo Compressor Humpolec, s.r.o (dále jen Valeo). Jedná se o elektronové svařování součásti ze slitiny hliníku, konkrétně o píst, který je určen do kompresoru klimatizace osobního automobilu. ...
 • Mikrostrukturní stabilita svarů provedených elektronovým svazkem 

  Rončák, Ján
  Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie mikroštruktúry a funkčnosti zvarových spojov pomocou metód z oblasti materiálových vied. Ako prvé sú v teoretickej časti postupne opísané viaceré druhy zvárania pre porovnanie ...
 • Nedestruktivní metody kontroly svarových spojů 

  Černický, Martin
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojírenství předkládá rešerši současných metod nedestruktivní kontroly svaru. Na základě literární studie problematiky nedestruktivních metod kontroly svarových spojů ...
 • Objekt střediska živočišné výroby 

  Vidová, Miriama
  Práca sa zaoberá návrhom a posúdením nosnej konštrukcie priemyselnej budovy určenej na chov dobytka. Navrhnuté boli dve varianty. Obe varianty majú rovnaké rozmery, líšia sa v prierezoch nosných prvkov. Budova sa skladá z ...
 • Ocelová rozhledna 

  Kábrt, Michal
  Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat statický a konstrukční návrh nosné ocelové konstrukce rozhledny v areálu domácího pivovaru v Humpolci. Rozhledna bude součástí nově budovaného zákaznického centra pivovaru. Konstrukce ...
 • Posouzení životnosti svařované žebrované hřídele generátoru 

  Ryšánek, Michal
  Diplomová práce se zabývá primárně určením únavové životnosti svařované žebrované hřídele. Pro vyjádření hodnot napětí a únavové životnosti jsou použity doporučení Mezinárodního svářečského institutu (IIW). Hodnoty napětí ...
 • Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku 

  Smělíková, Petra
  Předmětem diplomové práce je rozpracování studie přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku. Jedná se o pětipolový ocelový trámový silniční most s dolní mostovkou, který převádí komunikaci III. třídy. Statický systém ...
 • Rozhledna v Brně Kohoutovicích 

  Komárek, Ondřej
  Cílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce rozhledny v Brně Kohoutovicích. Výška nosné konstrukce je 35,5 m. Nosná konstrukce je vypracována předběžně ve dvou variantách. Varianta A je navržena jako prostorová ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Šandor, Peter
  Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch variant viceúčelovej sportovnej hale v lokalite Litoměřice. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 38x38metrov a výška objektu je 16metrov. Materiál je použitý ocele S235 a betónu ...