Now showing items 1-18 of 18

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Švec, Martin
  Moderně a odlehčeně pojatý dům, který je protiváhou původní historické zástavby a vrcholem pohledové osy od Náměstí. Funkční rozdělení vnitřního prostoru se jasně projevuje ve vnějším vzhledu. V přízemním parteru je kladen ...
 • Horský penzion 

  Bačina, Jan
  Diplomová práce řeší projekt čtyřpodlažního, částečně podsklepeného horského penzionu umístěného na parcele číslo 645/2 v katastrálním území Deštné v Orlických horách. Objekt má kapacitu 44 míst pro ubytování, 72 osob v ...
 • Lázně Brno-Zábrdovice, obnova a dostavba 

  Jedrzejková, Ivana
  Bakalářská práce řeší obnovu a dostavbu funkcionalistického objektu Zimních lázní Brno-Zábrdovice. Hlavním cílem práce bylo navržení nového funkčního využití stávajícího objektu s ohledem na původní funkci, doplnění o ...
 • Městské lázně 

  Langová, Monika
  Navržená stavba lázní s programy wellness centra (relaxačního charakteru), pro 200 až 250 lidí (v jednom okamžiku) ve městě Brně, v blízkosti hotelu Voroněž a výstaviště. Budova o pěti nadzemních patrech je pojata jako ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Fogašová, Jana
  Diplomová práce je zpracována jako architektonická studie na téma moravské vinařské centrum. Projekt se zabývá návrhem vinařského hotelu s prezentací vín. Stavba je umístěna ve volné krajině, ve vinařské oblasti Velké ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Dědečková, Tereza
  Cílem bylo navrhnout studii Moravského vinařského centra. Jedná se o hotel s kongresem, wellness a salónem vín. Tento nově navržený hotel je osazen v lokalitě zvané Hrůdek v katastrálním území města Velké Pavlovice. Okrajově ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Pavlica, Tomáš
  Tématem zadání diplomové práce je řešení vinařského hotelu pro vinařství Nikolsburg v Mikulově. Hlavní myšlenkou práce je vytvořit novostavbu hotelu s přidruženou výrobou vína tak, aby přirozeně zapadal do krajiny a co ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Švéda, Petr
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie Moravského vinařského centra Brno (MVC) na ulici Hlinky na Starém Brně. Okrajově návrh zahrnuje i urbanistický koncept řešení širšího území svahu Žlutého kopce. Urbanistické ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Jedrzejková, Ivana
  Tématem diplomové práce bylo vytvoření studie stavby Moravského vinařského centra v Brně (dále jen MVC Brno). Hlavním cílem se stal návrh polyfunkčního objektu s konceptem částečného využití stávající sítě podzemních sklepů. ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Vilém, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je obnova lázní v městské části Brno-Zábrdovice. Prostor celého pozemku sestává z letního koupaliště, budovy zimních lázní a novostavby krytého bazénu. Obnovovaná budova zimních lázní je ...
 • Penzion v Beskydech 

  Šustek, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu Penzionu v obci Ostravice. Objekt se nachází na parcele č. 649/13 – orná půda, v katastrálním území Ostravice - 1. ...
 • Podnikatelský plán založení wellness centra v Moravských Budějovicích 

  Bočková, Radka
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení wellness centra v městě Moravské Budějovice. Vyjma teoretické části obsahující výklad základních definic a pojmů se dílo věnuje analýze ...
 • Provádění oprav a TZH na najatém majetku 

  Manzoor, Roman
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku provádění oprav a technického zhodnocení na najatém majetku. Na základě teoretických východisek, uvedených v první části práce, je zaměřena na řešení situace po provedení ...
 • Římské lázně a saunový svět 

  Foltýnová, Michaela
  Projekt řeší studii rekreačního zařízení, navrženého pod názvem Římské lázně a saunový svět. Jedná se o novostavbu přidruženou k již navrženému aquacentru „Chrám vody Brno“, jež je svým charakterem a kapacitními možnostmi ...
 • Staro - nové městské lázně 

  Hoffová, Monika
  Cílem této bakalářské práce je obnova lázní v městské části Brno-Židenice. Prostor celého pozemku sestává jednak z budovy zimních lázní tak z letního koupaliště a k němu náležící letní části budovy. Budova městských lázní ...
 • VINAŘSKÝ DŮM 

  Viskup, Matúš
  "Vinařský **** Hotel Hrůdek se Salonem vín" Velké Pavlovice Cílem je navrhnout Hotel Hrůdek se Salonu vín s přilehlými veřejnými prostory nedaleko města Velké Pavlovice, konkrétně v lokalitě zvané Hrůdek. Vinařský Hotel ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Matějík, Valeriia
  Cílem diplomové práce je navrhnout vinařský hotel pro 30 osob s dalšími veřejnými prostory s kvalitním ubytovaním odpovídajícím úrovni čtyř hvězdiček v lokalitě Mikulova. Novostavba Vinařského domu je třípodlažní objekt ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Mikhaylov, Georgy
  Diplomová práce je zpracována jako architektonická studie na téma Vinařství Nikolsburg Mikulov. Hlavní myšlenkou práce je vytvořit novostavbu hotelu s přidruženou výrobou vína tak, aby přirozeně zapadal do krajiny a co ...