Now showing items 1-7 of 7

 • Aquapark Brno 

  Krček, Jan
  Diplomová práce Aquapark Brno přímo navazuje na předcházející specializovaný ateliér „Sportovní centrum Za Lužánkami Brno“. Tento atelier řešil celkovou koncepci a architektonicko-urbanistickou studii tohoto území s důrazem ...
 • Hotel se sportovním zázemím 

  Karásek, Petr
  Tématem diplomové práce je novostavba hotelu se sportovním zázemím ve městě Kuřim. Práce je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení stavby, která obsahuje všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Gutmanová, Daniela
  Cílem práce je definování vize (v konkrétních návrzích) pro fungování komunitních, společensko-sociálních, volnočasových aj. aktivit v obci. Vize jako taková vznikla na základě analýz již minulý semestr, na jejím základě ...
 • Římské lázně a saunový svět 

  Okřina, Matouš
  Architektonická studie nabízí řešení prostoru římských lázní a saunového světa v objektu navazujícím na navržené Aquacentrum v lokalitě Brno – Hády. Umístění aquacentra vychází z Vyhledávací architektonické studie Aquacentrum ...
 • Římské lázně a saunový svět. 

  Šupová, Veronika
  Architektonická studie nabízí řešení prostoru římských lázní a saunového světa v navrženém Aquacentru v lokalitě Brno - Rakovec. Umístění Aquacentra vychází z Územní studie Rekreační oblasti Brněnská přehrada. V dnešní ...
 • Sport-relax centrum, Velké Meziříčí 

  Hort, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je novostavba Sport-relax centra ve Velkém Meziříčí. Stavba bude mít dvě nadzemní podlaží. V prvním podlaží se bude nacházet recepce společně s kavárnou a fitcentrem. Součástí fitcentra bude ...
 • Založení sportovního podniku 

  Nechuta, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti WelFit. Společnost bude poskytovat služby v odvětví hoteliérství, fitness a welness. Daný plán bude podložen analýzou vnějšího a oborového ...