Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení materiálových a procesních faktorů na DPS metodou smáčecích vah 

    Chloupek, Tomáš
    Tato práce se zabývá problematikou smáčecích sil při pájení. Hodnotí materiálové a procesní vlivy na průběhy smáčecích sil. Cílem je nastavení technologických operací vedoucí k maximální kvalitě pájeného spoje.
  • Wetting Balance Test Method 

    Dyntarová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    This article discusses part of my thesis „Flux Selection for Wave Soldering“. The part of it focuses on wetting balance test method. This method measures the wetting balance curves (dependence of the wetting force on time). ...