Now showing items 1-2 of 2

  • Kategorizace asfaltových finišerů s šířkou pokládky 1500 až 6500 mm 

    Winter, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá asfaltovými finišery s šířkou pokládky 1500 až 6500 mm. V první části je podrobně popsán samotný finišer a následně jeho jednotlivé části spolu s funkcemi. V další části jsou finišery rozděleny ...
  • Studie strojů pro tvorbu asfaltových krytů vozovek 

    Calábek, Daniel
    Tato bakalářská práce se bude zabývat shrnutím technologického řešením konstrukce asfaltových vozovek a jejich tvorby s novodobými trendy. Dále rozborem shrnujícím přehled současného stavu silničních strojů-finišerů, s ...