Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava vysoce dopovaných ZnO nanodrátů 

    Andrýsek, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá přípravou ZnO nanodrátů, jejich dopováním a analýzou. Nanodráty byly připraveny oxidací mosazné fólie za vyššího tlaku a teploty a pomocí depozice zinku v oxidační atmosféře. V práci je popsán ...
  • Řezná keramika a její efektivní využití 

    Podešva, Lukáš
    První část této práce, uvádí základní poznatky o řezné keramice (druhy, značení, struktura, fyzikálně-mechanické vlastnosti, použití, výroba) a hodnotí tento nástrojový materiál z hlediska řezivosti. Druhá část je zaměřena ...