Now showing items 1-2 of 2

  • Měření parametrů větru na palubě malého letadla 

    Helia, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá větrem a jeho působením na bezpečnost civilního letectví. Autor zde píše o způsobech měření parametrů větru na palubě malého letadla a definuje chyby jednotlivých postupů.
  • Ultrazvukový anemometr 

    Křepelka, Pavel
    V první části dokumentu jsou popsány principy měření větru. Anemometry lze podle využívaného fyzikálního principu rozdělit na mechanické (vrtulkové a miskové), ultrazvukové a tepelné. Práce je zaměřena na ultrazvukové ...