Now showing items 1-5 of 5

 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Šilar, Martin
  Tato práce se zabývá současným stavem zdrojů elektrické energie v České republice a jejich návazností na ekologii. V úvodní kapitole je současný stav energetiky charakterizován. Kapitola obsahuje informace o dosavadním ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Mahdal, Vlastimil
  Tato práce se zabývá současným stavem elektroenergetiky, zdrojů elektrické energie v České republice a vlivem těchto zdrojů na životní prostředí. První kapitola popisuje charakter energetiky České republiky a strukturu ...
 • Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

  Kerndl, Michal
  Předmětem diplomové práce na téma „Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie“ je analyzovat podnikatelské příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které jsou v poslední době velmi aktuální a ...
 • Realizace podnikatelského záměru - výstavba větrné elektrárny na území ČR 

  Kerndl, Michal
  Předmětem bakalářské práce na téma „Realizace podnikatelského záměru – výstavba větrné elektrárny na území ČR“ je zrealizovat progresivní podnikatelský záměr, který využívá alternativních zdrojů energie, je prospěšný pro ...
 • Vliv rozptýlené výroby na kvalitu elektrické energie 

  Kružík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá připojováním rozptýlených zdrojů do elektrické sítě a jejich vlivem na kvalitu elektrické energie. Cílem práce je sestavit jednoduchý dynamický model větrné elektrárny a model jednoduché sítě. ...