Now showing items 1-2 of 2

  • Studie připojitelnosti výrobny 

    Sýkora, Martin
    Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty ...
  • Větrná energetika 

    Dvorský, David
    Bakalářská práce se zabývá větrnou energetikou. První část obsahuje vývoj větrných elektráren v České Republice a ve světě. Dále se tato práce zabývá způsoby akumulace větrné energie. Praktická část je věnována výpočtu ...