Now showing items 1-7 of 7

 • Detekce posuvu objektu užitím fázové korelace 

  Bureš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou registrace posuvu dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Potřebný matematický základ (tj. především Fourierova transformace, window funkce a fázová korelace) je náležitě definován a ...
 • A Memristor Model with Piecewise Window Function 

  Yu, J.; Mu, X.; Xi, X.; Wang, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-12)
  In this paper, we present a memristor model with piecewise window function, which is continuously differentiable and consists of three nonlinear pieces. By introducing two parameters, the shape of this window function can ...
 • Simulace pohybu zdroje zvuku pro vícekanálovou reproduktorovou topologii 

  Dvořák, Petr
  Tato práce popisuje simulaci pohybu virtuálního zdroje zvuku v prostoru s více reproduktory. Zabývá se zejména studiem a následnou implementací jevů nutných k simulaci pohybu virtuálního zdroje zvuku. Teoretická část práce ...
 • Spektrální metoda identifikace parametrů motoru 

  Sedláček, Filip
  Práca sa venuje problematike spektrálnej metódy identifikácie systémov. Úvodná časť oboznamuje čitateľa so samotným pojmom identifikácia a zároveň vysvetľuje jej aplikovanie v praxi. Ďalej sú popísané a matematicky odvodené ...
 • SPICE Model of Memristor with Nonlinear Dopant Drift 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  A mathematical model of the prototype of memristor, manufactured in 2008 in Hewlett-Packard Labs, is described in the paper. It is shown that the hitherto published approaches to the modeling of boundary conditions need ...
 • (V)TEAM for SPICE Simulation of Memristive Devices With Improved Numerical Performance 

  Biolek, Dalibor; Kolka, Zdeněk; Biolková, Viera; Biolek, Zdeněk; Kvatinsky, Shahar (IEEE, 2021-02-25)
  The paper introduces a set of models of memristive devices for a reliable, accurate and fast analysis of large networks in the SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) environment. The modeling starts ...
 • Variabilní segmentace pro zpracování zvukových signálů 

  Garai, Szabolcs
  Táto práca je zameraná na metódy používané hlavne pri filtrácii hudobných signálov - potlačenia šumu. Realizuje variabilnú segmentáciu s premennou dĺžkou segmentu, konštantným prekryvom a segmentáciu s premennou dĺžkou ...