Now showing items 1-6 of 6

 • Marketingový mix podniku vinotéka Staré hory 

  Tarčáková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketing a to především na marketingový mix konkrétního podniku. Teoretická část je věnována definici základních pojmů marketingu – marketingového mixu, jeho nástrojů a analýz potřebných ...
 • Návrh marketingové strategie pro podnik Vinotéka U Tří knížat 

  Rausová, Iva
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu marketingové strategie pro podnik Vinotéka U Tří knížat, který vychází z podrobné situační analýzy podniku. Obsahuje konkrétní opatření vedoucí k dosažení marketingových ...
 • Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Palla, Roman
  Abstrakt Tato bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou vinotéky na území obce Žadovice v okrese Hodonín. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s aktuálně platnými zákony, vyhláškami a normami. ...
 • VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE 

  Veselá, Lenka
  Bakalářská práce navazuje na architektonickou studii vypracovanou v předmětu AG032 ze zimního semestru 2. Ročníku. Jedná se o novostavbu vinařství Prokeš ve Velkých Němčicích, jejíž součástí je výroba vína, vinotéka, ...
 • Založení podnikatelského subjektu na venkově 

  Hlaváčková, Alena
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru na založení vinotéky s posezením v obci Jedovnice. Na základě teoretických poznatků, zpracovaných analýz a dotazníkového šetření je v návrhové části sestaven ...