Now showing items 1-20 of 71

 • CENTRUM VINAŘSTVÍ NĚMČIČKY 

  Mezník, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby objektu vinařského centra u obce Němčičky v okrese Břeclav. Práce rozvádí a upřesňuje architektonickou studii, vypracovanou v rámci předmětu AG32 v zimním semestru 2. ročníku, ...
 • Chcu víno! - mobilní aplikace pro komunikaci zákazníka s vinařem 

  Adamec, Martin
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která propojí především drobné vinaře se zákazníky. V aplikaci si potenciální zákazník zadá oblast hledání a zprávu pro vinaře. Na základě této ...
 • Dům s vinařstvím v Zaječí 

  Tomková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby domu určeného k trvalému bydlení 4členné rodiny a zároveň k výrobě a skladování vína. Objekt se nachází ve svažitém terénu v katastrálním území obce Zaječí a je tvořen suterénem ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti výsadby vinice 

  Vitouch, Jan
  Cílem této bakalářské práce je ekonomicky vyhodnotit efektivnost investičního projektu Vinařství X z Hustopečí do výsadby vinice a porovnat jej s alternativními variantami realizace tohoto projektu s ohledem na dosažená ...
 • Komunikační mix vinařství 

  Kremláčková, Tereza
  Předmětem bakalářské práce je komunikační mix vinařství Slunný vrch, spol. s r. o.. Práce se zabývá teoretickými poznatky a pojmy z oblasti marketingu, které následně využívá v dalších částech. V analytické části práce je ...
 • Marketingový mix vybraného vinařství 

  Sukup, Tadeáš
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem vinařství Víno Botur. Stěžejními body práce jsou analýza a rozvoj marketingového mixu. Návrhová část se poté zaměřuje na konkrétní návrhy, které vychází z provedených analýz.
 • Marketingový plán 

  Tupý, Maroš
  Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre slovenské popredné vinárstvo VILLA VINO RAČA. Je zložená zo štyroch častí. V Prvej časti sa budem venovať vymedzeniu problému a následnému cieľu práce. V ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Fűlőpová, Andrea
  Moderní vinařský komplex hotelu Hrůdek je situován na severním okraji obce Velké Pavlovice, v srdci Jižní Moravy. Jeho významná poloha na vrcholu jižního svahu poskytuje krásné výhledy do viniční krajiny a meruňkových sadů. ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Kršková, Nikola
  Předmětem diplomové práce je návrh vinařství s vinotékou, salonem vín a degustačními prostory. Dále čtyřhvězdičkový hotel pro šedesát osob s restaurací, malým wellness centrem, a to vše samozřejmě s dostatečným technickým ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Vojtěšek, Jiří
  Město Brno bylo od nepaměti centrem moravského vinařství. Nový návrh vinařského centra reaguje na tuhle skutečnost a reprezentuje majestátnost vinařství ve své plné kráse. Respekt k přírodě, láska k tradici a řádu-milovnost ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Čížek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu podniku. Pro zjištění tohoto stavu je využito analýzy marketingového mixu a vnější a vnitřní analýzy podniku. Návrhová část bakalářské práce představuje řešení pro ...
 • Návrh strategie rozvoje malého rodinného vinařství na Moravě 

  Balga, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na představení návrhu strategického rozvoje malého rodinného vinařství Stávek, sídlícího na Jižní Moravě. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy pro lepší pochopení problematiky rozvoje ...
 • Obnova areálu Tasovického mlýna 

  Joja, Marie
  Zadáním diplomové práce byla obnova areálu Tasovického mlýna. Scénář obnovy obsahuje čtyři základní fáze obnovy komplexu. V první fázi je objekt očištěn a konstrukce zakonzervovány, jsou definovány venkovní plochy areálu, ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Zapulová, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu vhodného podnikatelského plánu pro založení malého vinařského podniku. K vypracování návrhu je využito vybraných strategických analýz pro zhodnocení současného stavu. Na ...
 • Podnikatelský záměr - návrh na založení vinařství 

  Raková, Veronika
  Obsahem bakalářské práce „Podnikatelský záměr – návrh na založení vinařství“ je zpracování a vytvoření návrhu podnikatelského záměru na založení reálného podniku. Zpracování teoretické části slouží jako podklad pro následující ...
 • Podnikatelský záměr - Založení malého moravského vinařství 

  Sobotková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského záměru, a to založení malého moravského vinařství. Pro vypracování podnikatelského plánu byla nejdříve provedena strategická analýza současného stavu, a to jak ...
 • Podnikatelský záměr - založení malého vinařství 

  Šoukalová, Jitka
  Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení malého moravského vinařství s názvem MALÝ LEV, s. r. o. Společnost se bude zabývat pěstováním vinné révy, jejím zpracováním do podoby zemských vín ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Balga, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru. Vychází z nalezení podnikatelské příležitosti. Analyzuje potřeby nově založeného vinařství CROY, zabývající se výrobou a prodejem vína. Návrh podnikatelského záměru ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hromada, Dominik
  Tato diplomová práce se věnuje problematice posouzení informačního systému společnosti Vinařství Soška s.r.o. a návrhu na jeho zlepšení. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na teoretická ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Ildža, Lukáš
  Cieľom práce je navrhnúť verejnú budovu na mieste, kde sa piktureskným spôsobom stretávajú fenomény obrovskej zrkadliacej hladiny, všadeprítomného vinárstva a fenomén slnkom milovaných Pálavských vrchov. V obci Strachotín. ...