Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální analýza stěračových motorků 

    Dočekal, Martin
    Práce se zabývá metodami měření malých stejnosměrných motorů, zejména motorů používaných pro pohony stěračových mechanismů. Dále pak popisem funkce a vnitřní stavby stěračových motorů. Měření těchto motorů se provádí zejména ...
  • Motorky pro automobilové stěrače 

    Sekerka, Jan
    Tato práce se zabývá inovací stejnosměrných elektromotorů s permanentními magnety používaných v automobilové technice k pohonu stěračového mechanismu s cílem snížení objemu a hmotnosti aktivních materiálů. Možností inovace ...